SURICI MESCITLER

 • SIRKECI HOBYAR CAMII

  SIRKECI HOBYAR CAMII

  Hobyar Camii veya Hubyar Camii veya Büyük Postane Camii; İstanbul Suriçi Sirkeci Aşir Efendi Caddesine cepheli olarak Büyük Postane Binasının arkasında, 1473 tarihinde Hoca Hubyar tarafından inşa ettirilmiştir. Fakat zamanla harap olmuş ve Büyük Postane Binası yapıldığı zaman 1889 yılında mimar Vedat Tek tarafından yeniden inşa edilmiştir. 1910 yıllarında başlayan Birici Ulusal Mimarlık akımı, mimariye yemi çözümler getirirken sivri kemer, ...

  Devamı

 • SIRKECI HOCA PASA CAMII

  SIRKECI HOCA PASA CAMII

  Hoca Paşa Camii veya Hoca Üveys Paşa Camii; İstanbul Suriçi Sirkeci Hocapaşa Mahallesi İbni Kemal caddesi ile Hoca Paşa Camii’nin kesiştiği yapı adasında 1477 tarihlerinde Hacı Üveys bin Kevser tarafından yaptırılmıştır. Cami zaman içinde çok değişmiş ve 1829 Hocapaşa yangınında tahrip olmuştur. İlk özgün hali çok değişmiştir. İlk caminin kitabesi yoktur. Şimdiki yapının 1830 tarihlerinden sonra yapıldığı tahmin edilmektedir. Caminin ...

  Devamı

 • SIRKECI KARAKI HÜSEYIN ÇELEBI CAMII

  SIRKECI KARAKI HÜSEYIN ÇELEBI CAMII

  Karaki Hüseyin Çelebi Mescidi; İstanbul Suriçi Sirkeci Hocapaşa Alemdar Caddesi 22 adresinde Yıldırım Beyazıt devrinde inşa edildiği söylenmektedir. Ama mescidin banisi, yapılış tarihi bilgileri kesin değildir. Yıldırım Beyazıt İstanbul’u kuşatmıştır. Hatta bu dönemde Anadoluhisarı’nı yaptırmıştır. Tüm zorlamalara karşın şehir feth edilmez. Bunun üzerine Yıldırım Beyazıt İstanbul’dan çekilme şartları arasında Müslüman nüfus için iki adet mescit yapılmasını şart koşar. Bizans’ta bu ...

  Devamı

 • SIRKECI MERZIFONLU MUSTAFA PASA CAMII

  SIRKECI MERZIFONLU MUSTAFA PASA CAMII

  Merzifonlu Kara Mustafapaşa Camii veya Vezir Camii; İstanbul Suriçi Sirkeci Hocapaşa Mahallesi, Hüdavendigar Caddesi Vezir Camii çıkmazında 1670 tarihlerinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sirkeci Gar meydanının en güney noktasından da merdivenlerle çıkılır. Zira Gar binası ve önündeki meydanın düzlüğünden caminin bulunduğu platform 4-5 metre daha yüksektir. Cami meydandan rahatça görülmektedir. Sokağın devamında ise tramvay yolu bulunmaktadır. Bu camii ...

  Devamı

 • SIRKECI VEZIR CAMII

  SIRKECI VEZIR CAMII

  Merzifonlu Kara Mustafapaşa Camii veya Vezir Camii; İstanbul Suriçi Sirkeci Hocapaşa Mahallesi, Hüdavendigar Caddesi Vezir Camii çıkmazında 1670 tarihlerinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sirkeci Gar meydanının en güney noktasından da merdivenlerle çıkılır. Zira Gar binası ve önündeki meydanın düzlüğünden caminin bulunduğu platform 4-5 metre daha yüksektir. Cami meydandan rahatça görülmektedir. Sokağın devamında ise tramvay yolu bulunmaktadır. Bu camii ...

  Devamı

 • TOPKAPI BEYAZIT AGA CAMII

  TOPKAPI BEYAZIT AGA CAMII

  Arabacı Beyazıt Ağa Camii; İstanbul Suriçi Topkapı Kaleiçi’nde Topkapı Caddesi köşesinde Kara Ahmet Paşa Camii karşısında 1453 tarihinde inşa edilmiştir. Yapı 1453 tarihinde yapılmasına karşın vakfiyesi 1520 tarihinde düzenlenmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in sekbanbaşılarından Arabacı Beyazıt Ağa tarafından fetih döneminden sonra inşa ettirilmiştir. Yapım tarihi bilinmemektedir. İlk yapıldığı dönemde duvarları kagir çatısı ahşaptı.  19.yüzyıl sonlarında esaslı bir tamir geçirdi. Zamanla harap ...

  Devamı

 • TOPKAPI ÇIVIZADE CAMII

  TOPKAPI ÇIVIZADE CAMII

  Çivizade Mescidi veya Kalburcu Mehmet Camii; İstanbul Topkapı Pazartekke Mahallesi Kalburcu Mehmet Camii sokakta inşa edilmiştir. Mescidi ilk  yaptıran Sultan III.Murat dönemi Şeyhülislamı Çivizade Şeyh Mehmet Efendi’dir. Çivizade Mehmet Efendi’nin kızı tarafından yaptırılan aynı ismi taşıyan Kadınlar Pazarında bir cami daha bulunmaktadır. 16. yüzyılda yapılan eser kısa süre sonra yıkılmış ve Kalburcu Mehmet Efendi tarafından tekrar yapılmış. Zamanla harap olan ...

  Devamı

 • VEFA ATLAMATASI CAMI

  VEFA ATLAMATASI CAMI

  Atlamataşı Mescidi; İstanbul Suriçi Vefa Unkapanı Atlamataşı caddesi üzerinde 1614 tarihinde inşa edilmiştir. Hoca Halil Attar veya Arabacılar Mescidi adlarıyla da bilinir. Banisi Hoca Halil Attar 1614 yılında inşa ettirmiştir ve son olarak da 1908 ile 1939 yıllarında tamirler görmüştür.  Hoca Halil Attar'ın ikinci bir mescidi de Tahtakale'de Rüstem Paşa Camii'nin yerindeydi. Rüstem Paşa Camiinin yapımı için yıkılmış ve Yeni ...

  Devamı

 • VEFA MIMAR MEHMET AGA CAMII

  VEFA MIMAR MEHMET AGA CAMII

  Mimar Mehmet Ağa Mescidi; İstanbul Suriçi Vefa Molla Hüsrev Mahallesi Katip Çelebi Caddesi 88 adresinde 1480 tarihlerinde medrese olarak Zeyni Mehmet Efendi tarafından inşa edilmiştir. Bu medresenin dershanesi Sultan IV.Murat tarafından mescide çevrilmiştir. Daha sonra Cibali yangınında mescit harabeye dönmüştür. 1756 yılında Mimar Mehmet Tahir Ağa tarafından yeniden inşa edilmiştir. Bu inşa sırasında bir de minare inşa edilmiştir. Uzun yıllar ...

  Devamı

 • VEFA MOLLA HÜSREV CAMII

  VEFA MOLLA HÜSREV CAMII

  Molla Hüsrev Mescidi; İstanbul Suriçi Vefa Molla Hüsrev Mahallesi Taştekneler Sokak ile Cemal Yener Tosyalı caddesinin kesiştiği dört yol ağzında 1460 tarihinde inşa edilmiştir. Mescidin karşısında Ekmekcizade Ahmet Paşa Medresesi bulunur. Mescidin Sebili ise Hüsrev Kethüda Darülhadis’i karşısındadır. Mescidi yaptıran Molla Hüsrev, Fatih Sultan Mehmet dönemi alimlerinden ve Şeyhülislamlarındandır. Bu çevrede Cibali Küçük Mustafa Paşa’da bir camisi daha vardır. Mescidin ...

  Devamı