Suriçi Mescitleri

 • SEHREMINI HAS ODABASI BEHRUZ CAMII

  SEHREMINI HAS ODABASI BEHRUZ CAMII

  Has Odabaşı Camii veya Behruz Ağa Camii; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa Şehremini Mahallesi Mevlanakapı Caddesine cepheli 1562 yılında Has Odabaşı Behruz Ağa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Şehremini İbrahim Çavuş mah. Mevlanakapı Cad. No:142 numarada bulunmaktadır. Üç bin metrekarelik bir bahçede dört yüz metrekare üzerine Kanuni’nin Has Odabaşısı Behruz Ağa adına 1562 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Ayrıca zamanının mahalle ...

  Devamı

 • SEHREMINI KORUK MAHMUT AGA CAMII

  SEHREMINI KORUK MAHMUT AGA CAMII

  Koruk Mahmut Ağa Mescidi veya Korucu Mahmut Ağa Mescidi; İstanbul Suriçi Şehremini Mahallesi Vezir Caddesi Ziya Gökalp sokak 84 adresinde inşa edilmiştir. Yapı Fatih Sultan Mehmet döneminde Koruk Mahmut Ağa tarafından bir mescit olarak yapılmıştır. Mescidin kesin inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Mescit zaman içinde yıpranmıştır. Sultan II.Abdülhamit döneminde baştan aşağı yenilenmiştir.1970 yılında ise semt sakinlerinin çabasıyla yeniden betonarme olarak ...

  Devamı

 • SIRKECI HOBYAR CAMII

  SIRKECI HOBYAR CAMII

  Hobyar Camii veya Hubyar Camii veya Büyük Postane Camii; İstanbul Suriçi Sirkeci Aşir Efendi Caddesine cepheli olarak Büyük Postane Binasının arkasında, 1473 tarihinde Hoca Hubyar tarafından inşa ettirilmiştir. Fakat zamanla harap olmuş ve Büyük Postane Binası yapıldığı zaman 1889 yılında mimar Vedat Tek tarafından yeniden inşa edilmiştir. 1910 yıllarında başlayan Birici Ulusal Mimarlık akımı, mimariye yemi çözümler getirirken sivri kemer, ...

  Devamı

 • SIRKECI HOCA PASA CAMII

  SIRKECI HOCA PASA CAMII

  Hoca Paşa Camii veya Hoca Üveys Paşa Camii; İstanbul Suriçi Sirkeci Hocapaşa Mahallesi İbni Kemal caddesi ile Hoca Paşa Camii’nin kesiştiği yapı adasında 1477 tarihlerinde Hacı Üveys bin Kevser tarafından yaptırılmıştır. Cami zaman içinde çok değişmiş ve 1829 Hocapaşa yangınında tahrip olmuştur. İlk özgün hali çok değişmiştir. İlk caminin kitabesi yoktur. Şimdiki yapının 1830 tarihlerinden sonra yapıldığı tahmin edilmektedir. Caminin ...

  Devamı

 • SIRKECI KARAKI HÜSEYIN ÇELEBI CAMII

  SIRKECI KARAKI HÜSEYIN ÇELEBI CAMII

  Karaki Hüseyin Çelebi Mescidi; İstanbul Suriçi Sirkeci Hocapaşa Alemdar Caddesi 22 adresinde Yıldırım Beyazıt devrinde inşa edildiği söylenmektedir. Ama mescidin banisi, yapılış tarihi bilgileri kesin değildir. Yıldırım Beyazıt İstanbul’u kuşatmıştır. Hatta bu dönemde Anadoluhisarı’nı yaptırmıştır. Tüm zorlamalara karşın şehir feth edilmez. Bunun üzerine Yıldırım Beyazıt İstanbul’dan çekilme şartları arasında Müslüman nüfus için iki adet mescit yapılmasını şart koşar. Bizans’ta bu ...

  Devamı

 • SIRKECI MERZIFONLU MUSTAFA PASA CAMII

  SIRKECI MERZIFONLU MUSTAFA PASA CAMII

  Merzifonlu Kara Mustafapaşa Camii veya Vezir Camii; İstanbul Suriçi Sirkeci Hocapaşa Mahallesi, Hüdavendigar Caddesi Vezir Camii çıkmazında 1670 tarihlerinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sirkeci Gar meydanının en güney noktasından da merdivenlerle çıkılır. Zira Gar binası ve önündeki meydanın düzlüğünden caminin bulunduğu platform 4-5 metre daha yüksektir. Cami meydandan rahatça görülmektedir. Sokağın devamında ise tramvay yolu bulunmaktadır. Bu camii ...

  Devamı

 • SIRKECI VEZIR CAMII

  SIRKECI VEZIR CAMII

  Merzifonlu Kara Mustafapaşa Camii veya Vezir Camii; İstanbul Suriçi Sirkeci Hocapaşa Mahallesi, Hüdavendigar Caddesi Vezir Camii çıkmazında 1670 tarihlerinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sirkeci Gar meydanının en güney noktasından da merdivenlerle çıkılır. Zira Gar binası ve önündeki meydanın düzlüğünden caminin bulunduğu platform 4-5 metre daha yüksektir. Cami meydandan rahatça görülmektedir. Sokağın devamında ise tramvay yolu bulunmaktadır. Bu camii ...

  Devamı

 • Sultanahmet Akbıyık Camii

  Akbıyık Mehmet Efendi Camii; İstanbul Suriçi Sultanahmet Ahırkapı Akbıyık sokakta 1488 yılında Fatih Sultan Mehmet dönemi ulemalarından Akbıyık Mehmet Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Akbıyık Mehmet Efendi mezar taşından da anlaşılacağı gibi 1488 tarihinde vefat etmiştir. Bu durumda camiinin 1488 yılından daha evvel yapıldığı varsayılmaktadır. Camii döneminin özellikleri itibariyle mütevazi ölçülerde yapılmış bir yapıdır. Sur içinde yapılmış camiiler arasında en doğuda ...

  Devamı

 • TOPKAPI BEYAZIT AGA CAMII

  TOPKAPI BEYAZIT AGA CAMII

  Arabacı Beyazıt Ağa Camii; İstanbul Suriçi Topkapı Kaleiçi’nde Topkapı Caddesi köşesinde Kara Ahmet Paşa Camii karşısında 1453 tarihinde inşa edilmiştir. Yapı 1453 tarihinde yapılmasına karşın vakfiyesi 1520 tarihinde düzenlenmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in sekbanbaşılarından Arabacı Beyazıt Ağa tarafından fetih döneminden sonra inşa ettirilmiştir. Yapım tarihi bilinmemektedir. İlk yapıldığı dönemde duvarları kagir çatısı ahşaptı.  19.yüzyıl sonlarında esaslı bir tamir geçirdi. Zamanla harap ...

  Devamı

 • TOPKAPI ÇIVIZADE CAMII

  TOPKAPI ÇIVIZADE CAMII

  Çivizade Mescidi veya Kalburcu Mehmet Camii; İstanbul Topkapı Pazartekke Mahallesi Kalburcu Mehmet Camii sokakta inşa edilmiştir. Mescidi ilk  yaptıran Sultan III.Murat dönemi Şeyhülislamı Çivizade Şeyh Mehmet Efendi’dir. Çivizade Mehmet Efendi’nin kızı tarafından yaptırılan aynı ismi taşıyan Kadınlar Pazarında bir cami daha bulunmaktadır. 16. yüzyılda yapılan eser kısa süre sonra yıkılmış ve Kalburcu Mehmet Efendi tarafından tekrar yapılmış. Zamanla harap olan ...

  Devamı