ASITANE

 • .MESRUTIYET DÖNEMI SIBYAN MEKTEPLERI

  .MESRUTIYET DÖNEMI SIBYAN MEKTEPLERI

  Meşrutiyet Dönemi’nde politik zorlamalar dolayısıyla devletin ilköğretim politikası etkinleşmeye başladı. Mali yardımlar, öğretmen meselesi, okul yapımlarına ve öğretim araç ve gereçlerine katılmalar şeklinde devlet ülkedeki ilköğretimi kontrol altına almaya çalıştı. Genel bir ilköğretim yasası çıkarma çalışmalarına girişildi. İlköğretim müfettişleri getirildi. İlköğretimin zorunlu ve parasız olma ilkeleri herkesçe kabul edilmeye başlanıldı. 1913’te İlköğretim geçici yasası olarak adlandırılan Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkati ...

  Devamı

 • .SARAY MEKTEPLERI

  .SARAY MEKTEPLERI

  Bu mektepler, saraydaki çocukları okutmak, hünkarın hizmetinde bulunacak memur ve müstahdemleri yetiştirmek üzere saray içinde açılan mekteplerdir. Bunlar da:   Sehzadegan Mektebi Osmanlı şehzadelerinin okudukları mekteptir. Bu mektep, Topkapi Sarayi'nin Harem dairesinde Dâru's-saade Agasi'nin bulundugu binanin üst katindadir. Mektebin âmiri, adi geçen agadir. Tahsil derecesi, halka açik olan ve halk çocuklarinin devam ettikleri "Sibyân Mektebi" seviyesindedir. Osmanli hanedanina mensub olanlarin ...

  Devamı

 • .SIBYAN MEKTEPLER MÜFREDATI

  .SIBYAN MEKTEPLER MÜFREDATI

  Sıbyan okullarının müfredatında zaman içinde değişiklik ve gelişmeler olmuştur. Bütün bu değişiklik ve gelişmeler, gerek Fatih Sultan Mehmet, gerek Sultan II. Beyazıt, gerekse daha sonraki dönemlerde çokça olmuştur. Nitekim Sultan I. Mahmut'un annesi tarafından Galata'da yaptırılan mektebin vakfiyesinde "Fenn-i kitabette mahareti müsellem ve talim-i meşk-i hatta alem bir kimesne hace-i meşk olup" denilmektedir. Keza Sultan I. Abdülhamit'in vakfiyesinde de "bir ...

  Devamı

 • .SIBYAN MEKTEPLERI GENEL

  .SIBYAN MEKTEPLERI GENEL

  Osmanlıların ilköğretim seviyesindeki okullarına genel olarak "sıbyan mektebi" veya "mahalle mektebi" denilmektedir. Sıbyan mekteplerine “mekteb” veya “küttab”, yoksul çocuklar için açılanlara da “küttab-ı sebil” veya “mekteb-i sebil” de deniyordu. Bu okullar, Selçuklulardan ve öteki İslam ülkelerinden devralınmıştı. Bu okullara “darüttalim”, “mektebhane”, “muallimhane” veya “darülilm” de deniyordu. Küttab veya mekteb, “yazı öğretilen yer” anlamına gelir, burada önceleri sadece yazı öğretiliyordu. Ancak ...

  Devamı

 • .SIBYAN MEKTEPLERINDE AMIN ALAYI

  .SIBYAN MEKTEPLERINDE AMIN ALAYI

  Osmanlı Devleti’nde 4-7 yaş arasındaki çocuklara “Elif-Ba” ve ahlak bilgilerinin öğretildiği ilk mektebe başlatılırken yapılan merasimdir. Bu merasimin bir kandil günü olmasına bilhassa dikkat edilirdi. Bu mümkün olmazsa, pazartesi veya perşembe günleri yapılırdı. Merasime bir gün önceden evin temizliğiyle başlanırdı. Ayrıca ailenin mensupları Kapalıçarşı’ya giderek, okula başlayacak çocuğa ve mahalledeki fakirlerin çocuklarına gerekli eşyaları alırlardı. Bundan başka aile yadigarı rahle ...

  Devamı

 • .SULTAN II.MAHMUT SONRASI SIBYAN MEKTEPLERI

  .SULTAN II.MAHMUT SONRASI SIBYAN MEKTEPL

  Türk ilköğretim sistemi 19.yüzyılda büyük değişmelere uğradı. 1824’te Sultan II.Mahmut, yayınladığı bir fermanla ilköğretimi “mecburi” yapmış ve “her şeyden evvel dini zaruretlerin öğretilmesi” sınırlarına sıkıştırmıştır. İlköğretimi zorunlu hale getiren padişah fermanı, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile ilgili uğraşılar ile Rus ve Mısır savaşları gibi nedenlerden dolayı, İstanbul’da bile 1839’a kadar yeterince uygulanamamıştır. Taşa okullarına ise bu zorunluluğu götürecek ve denetleyecek bir ...

  Devamı

 • Ahırkapı Ishak Pasa Camii

  Ahırkapı Ishak Pasa Camii

  Sadrazam İshak Paşa Camii; İstanbul Suriçi Sultanahmet Ahırkapı İshakpaşa Caddesi ile Akbıyık sokağın kesiştiği yapı adasında Fatih Sultan Mehmet ve Sultan II.Beyazıt dönemi Sadrazamlarından İnegöllü İshak Paşa tarafından 1482 tarihlerinde inşa ettirilmiştir. Camii eğimli bir araziye inşa edilmiştir. Camiye yüksek bir taş duvar ile cadde kotundan ayrılmıştır. İki sokağın kesiştiği noktadan cami avlusuna girilir. Camii ilk başta mescit olarak yaptırılmış ...

  Devamı

 • AKSARAY EBUBEKIR AGA SIBYAN MEKTEBI

  AKSARAY EBUBEKIR AGA SIBYAN MEKTEBI

  Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi; İstanbul Aksaray İnebey Mahallesi’nde, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bu sıbyan mektebi yanındaki çeşme ve sebil ile birlikte Divan-ı Hümayun Başçavuşu Ebubekir Ağa tarafından 1723–1724 yılları arasında yaptırılmıştır. Sıbyan mektebi fevkani bir yapı olup, kare planlıdır. Duvarları kesme taş ve iki sıra tuğlanın almaşık olarak işlenmesi ile meydana getirilmiştir. Yapının üzeri kirpi saçaklıklı bir tonoz ile ...

  Devamı

 • AKSARAY HORHOR HASAN AGA MEDRESESI

  AKSARAY HORHOR HASAN AGA MEDRESESI

  Hasodabaşı Hasan Ağa Medresesi;  İstanbul Suriçi Aksaray Horhor’da Çıngıraklı Bostan Sokak’ta 1659 tarihinde Has Odabaşı Hasan Ağa tarafından inşa ettirilmiştir.  Medrese 1659 depreminden sonra bir daha inşa edilmiştir. Bu tarihte dikdörtgen bir revaklı avlu etrafın da  on adet hücre ve bir dershane bulunmaktadır. Günümüzde çok harap olmuş ve revaklar duvarla örülmüştür.  Hasodabaşı Hasan Ağa Medresesi 1792 yılında 11 kişi, 1869 ...

  Devamı

 • AKSARAY LANGA SAH-I GEDA CAMII

  AKSARAY LANGA SAH-I GEDA CAMII

  Şah-u Geda Mescidi veya Bostan Camii; İstanbul Suriçi  Aksaray  Küçük Langa Caddesine cepheli olarak Küçük Sanayi sitesi yakınında  1560 tarihlerinde inşa edilmiştir. Hünkar Kapıcılarından Mehmet Şah tarafından yaptırılmıştır. Banisi 1563 yılında vefat ettiğine göre cami bu tarihten önce yapılmış olmalıdır. Cami ismini Taşlıcalı Yahya’nın “Şah u Geda’ isimli şiirinden almıştır. Bostan Camii ismiyle de bilinir. Bu bir isim karışıklığıdır. Bostan ...

  Devamı