ASITANE

 • VEZNECILER KUYUCU MURAT PASA TÜRBESI

  VEZNECILER KUYUCU MURAT PASA TÜRBESI

  Kuyucu Murat Paşa Türbesi;  İstanbul Suriçi Beyazıt Vezneciler Caddesi’ndeki Kuyucu Murat Paşa medresesinin yanına 1611 yılında inşa edilmiştir. Kuyucu Murat Paşa Sultan I. Ahmet (1603–1617) dönemi sadrazamlarındandır. Sadrazamlığı sırasında Anadolu’daki isyanları bastırmış, İranlılarla yapılan savaşları kazanmıştır. Kuyucu Murat Paşa 1611 yılında ölmüş ve sağlığında yaptırmış olduğu medresesinin yanındaki türbesine gömülmüştür. Kuyucu Murat Paşa Enderun’dan yetişmiş, 1557’de Mısır valisi Mahmut Paşa’ya ...

  Devamı

 • Vezneciler Seyyit Hasan Pasa Külliyesi

  Vezneciler Seyyit Hasan Pasa Külliyesi

  Sadrazam Seyyit Hasan Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Vezneciler Caddesine cepheli olarak 1745 tarihinde inşa edilmiştir. Külliye iki ayrı yapılar topluluğundan oluşmuştur. Sultan II. Beyazıt Hamamı’nın arkasında Vezneciler’de yer alan medresenin oluşturduğu grupta sıbyan mektebi, sebil, çeşme ve dükkânlar bulunmaktadır. Güneyde Ordu caddesinin üzerinde ise hanın oluşturduğu grupta iki çeşme, fırın ve dükkânlar yer almıştır. Külliye Mimarbaşı Mustafa Ağa tarafından ...

  Devamı

 • VEZNECILER SEYYIT HASAN PASA MEDRESESI

  VEZNECILER SEYYIT HASAN PASA MEDRESESI

  Sadr-esbak Seyyit Hasan Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Vezneciler Caddesi Kimyager Derviş Sokağı üzerinde bulunan bu medrese Sultan I. Mahmut (1730–1754) dönemi sadrazamlarından Seyyit Hasan Paşa tarafından yaptırılan külliyenin medresesidir. Külliye medresenin yanı sıra sıbyan mektebi, sebil, çeşme ve dükkânlardan meydana gelmiştir. Mimarbaşı Çelebi Mustafa Ağa tarafından yapılmıştır. Medrese fevkani olarak kesme küfeki taşı ve tuğladan yapılmıştır. Zemin katın ortasında ...

  Devamı

 • VEZNECILER SEYYIT HASAN PASA SEBILI

  VEZNECILER SEYYIT HASAN PASA SEBILI

  Sadr Esbak Seyyit Hasan Paşa Sebili;  İstanbul Suriçi Vezneciler Darülfunun caddesine cepheli olarak 1745 yılında Eski Sadrazamlardan Seyyit Hasan Paşa Külliyesinin bir yapısı olarak Mimarbaşı Mustafa Ağa’ya inşa ettirilmiştir. Sadrazam Seyyit Hasan Paşa tarafından yaptırılmış olan külliye yapılar topluluğundan oluşmuştur. Sultan II. Beyazıt Hamamı’nın arkasında Vezneciler’de yer alan medresenin oluşturduğu grupta sıbyan mektebi, sebil, çeşme ve dükkanlar bulunmaktadır. Cephelerde dışa ...

  Devamı

 • YEDIKULE ALI FAKIH SIBYAN MEKTEBI

  YEDIKULE ALI FAKIH SIBYAN MEKTEBI

  Ali Fakih Arapkuyusu Sıbyan Mektebi;  İstanbul Suriçi Yedikule Samatya arasında bulunan Narlıkapı Arap Kuyusu Sokağında 1308 ada, 7–8 parselde adanın köşesinde bulunmaktadır. Yapının kitabesi yoktur. Bundan dolayı kesin inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Bina kuzey yönünden yanındaki binaya bitişik, diğer cephelerden ise açıktır. Yapı hemen hemen bir kat yüksekliğinde dolgu olduğu tahmin edilen bir kat üzerine tek katlı olarak inşa ...

  Devamı