TÜRBELER

 • ISTANBUL TÜRBELERI

  ISTANBUL TÜRBELERI

  Aksaray Pertevniyal Valide Türbesi, Ayasofya Sultan II.Selim Türbesi, Ayasofya Sultan III. Murat Türbesi, Ayasofya Sultan III.Mehmet Türbesi, Ayvansaray Hz.Abussadık Amir Ibni Same Türbesi,  Ayvansaray Hz Ebuzerr El Gıffari Türbesi, Ayvansaray Hz.Abdullah El Hudri Türbesi, Beşiktaş Şeyh Zafir Türbesi, Beşiktaş Yahya Efendi Türbesi, Beyazıt Mustafa Reşit Paşa Türbesi, Beyazıt Sultan II.Beyazıt Türbesi, Divanyolu Koca Sinan Paşa Türbesi, Divanyolu Keçecizade Mehmet Emin Devamı...

  Devamı

 • AYASOFYA SULTAN II.SELIM TÜRBESI

  AYASOFYA SULTAN II.SELIM TÜRBESI

  Sultan II. Selim Türbesi, İstanbul Suriçi Gülhane’de bulunan Ayasofya külliyesinin haziresine 1577 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir.  Türbe padişahın ölümünden üç yıl sonra bitirilmiştir. Ayasofya haziresindeki üç türbeden biridir. Dış cephesi mermer kaplı, kare planlı, çifte kubbeli bir yapıdır. Yüksek ve iki bölümlü kubbe kemerlerin yardımıyla içeriden sekiz sütun üzerine oturtulmuştur. Bu türbe iç düzenlemesi itibarı ile Kanuni Sultan Devamı...

  Devamı

 • AYASOFYA SULTAN III.MURAT TÜRBESI

  AYASOFYA SULTAN III.MURAT TÜRBESI

  Sultan III.Murat Türbesi, İstanbul Suriçi Gülhane’de bulunan Ayasofya külliyesinin haziresine 1595 yılında Mimar Davut Ağa tarafından inşasına başlanmıştır. Mimar Davut Ağa’nın 1598 yılında ölümünden sonra Mimar Dalgıç Ahmet Ağa tarafından 1600 yılında tamamlanmıştır. Ayasofya haziresinde bulunan üç türbeden ikincisidir. Türbenin dış cepheleri mermer kaplı, altıgen planlı olup, üzeri iç ve dış olmak üzere iki kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbeler doğrudan Devamı...

  Devamı

 • BESIKTAS SEYH YAHYA EFENDI TÜRBESI

  BESIKTAS SEYH YAHYA EFENDI TÜRBESI

  Şeyh Yahya Efendi Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş’ta Çırağan Sarayı karşısında Yahya Efendi Sokak’ta 1570’lerin başlarında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Türbe Yahya Efendinin vefatından sonra dostu Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Şeyh Yahya Efendi Trabzon’da 1495 yılında doğmuştur. Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim’in Trabzon valiliği sırasında Trabzon’da doğmuştur. Kanuni, Yahya Efendi’nin annesinden süt emmiş ve Onunla Devamı...

  Devamı

 • BEYAZIT MUSTAFA RESIT PASA TÜRBESI

  BEYAZIT MUSTAFA RESIT PASA TÜRBESI

  Mustafa Reşit Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Camii’nin haziresinde güneydoğu köşesinde 1858 yılında İsviçreli Mimar Fossatti tarafından inşa edilmiştir. Beyazıt Camii haziresinde bulunan türbeler arasında anıtsal niteliği ile son türbedir. Beyazıt Camii'nin haziresinin güney köşesinde, Yeniçeriler Caddesine bakan cephededir. Bu türbe ile Sultan Beyazıt'ın türbesi arasındaki göz alıcı farklılık Osmanlı mimarisinin 3 asırlık dönemde ne denli değiştiğini gösterir. Osmanlı türbe Devamı...

  Devamı

 • BEYAZIT SULTAN II.BEYAZIT TÜRBESI

  BEYAZIT SULTAN II.BEYAZIT TÜRBESI

  Sultan II.Beyazıt Türbesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Meydanı’nda 1514 yılında Sultan II. Bayazıt külliyesinin haziresine inşa edilmiştir. Türbeyi Sultan II. Bayazıt’ın (1481–1512) oğlu Yavuz Sultan Selim (1512–1520) caminin Kıble yönündeki hazireye yaptırmıştır. Türbenin mimarı kesinlik kazanamamakla birlikte Mimar Hayrettin olduğu sanılmaktadır. Sultan II. Bayazıt saltanatı oğlu Yavuz Sultan Selim’e bıraktıktan sonra Dimetoka’ya gönderilmiş, ancak Çorlu yakınlarında 1512 yılında ölmüştür. Bundan sonra Devamı...

  Devamı

 • DIVANYOLU KECECIZADE FUAT PASA TÜRBESI

  DIVANYOLU KECECIZADE FUAT PASA TÜRBESI

  Keçeçizade Mehmet Emin Fuat Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Binbirdirek Mahallesi, Peykhane Caddesi üzerinde 1870 yılında inşa edilmiştir. Fuat Paşa 1869 yılında Fransa’da Nice şehrinde vefat etmiştir. Keçecizade Fuat Paşa’nın ölmeden önce bu türbenin tasarımını yaptırdığı, ölümünden sonra da inşa edildiği bilinmektedir. Fuat Paşa Tanzimat sonrası birçok defa Dış işleri bakanlığı ve Sadrazamlık yapmıştır. Keçecizade Fuat Paşa Tanzimat dönemi Osmanlı Devamı...

  Devamı

 • DİVANYOLU SULTAN II MAHMUT TÜRBESİ

  DİVANYOLU SULTAN II MAHMUT TÜRBESİ

  Sultan II.Mahmut Türbesi; İstanbul Suriçi  Divanyolu Yeniçeriler Caddesi üzerine 1840 yılında  Ebniye-i Hümayun kalfalarından Ohannes Dadyan ve Bogos Dadyan tarafından inşa edilmiştir. Sultan II. Mahmut Türbesi çevresindeki büyük bir alanda bir Osmanlı anıtsal mezarlığı olmuştur. Bu türbe alanında Sultan II. Mahmut dışında Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit yatmaktadır. Türbe alanı sebil, muvakkithane ve hazireden meydana gelmiş olup türbe bu Devamı...

  Devamı

 • EMINÖNÜ SULTAN I ABDÜLHAMIT TÜRBESI

  EMINÖNÜ SULTAN I ABDÜLHAMIT TÜRBESI

  Sultan I.Abdülhamit Türbesi; İstanbul Suriçi Eminönü Hamidiye Caddesinde 4.Vakıf Han’ın karşısında bulunan Sultan I.Abdülhamit külliyesinin haziresine 1790 yılında Mimar Tahir ağa tarafından inşa edilmiştir. Türbe, Sultan I.Abdülhamit (1774–1789) tarafından1777 yılında yaptırılan imaretin bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu imaretin yanına medrese, sebil, çeşme, kütüphane eklemiştir. İmaretin Bina eminliğini Mustafa Ağa, mimarlığını da Beylerbeyi Camisi’ni yapan Mehmet Tahir Ağa yapmıştır. Meşrutiyetin ilk yıllarında Devamı...

  Devamı

 • EYÜP KAPTANI DERYA HÜSNÜ PASA TÜRBESI

  EYÜP KAPTANI DERYA HÜSNÜ PASA TÜRBESI

  Kaptanı Derya Hasan Hüsnü Paşa Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp, Boyacı Sokak’ta 1904 yılında inşa edilmiştir. Hasan Hüsnü Paşa, Sultan II. Abdülhamit devri Bahriye Nazırlarındandır. 12 Ocak 1881 ve 3 Aralık 1882 tarihlerinde olmak üzere iki defa Bahriye Nazırlığı yapmıştır. İkinci defa getirildiği Bahriye Nazırlığı görevini sürdürürken 27 Temmuz 1903 yılında vefat etti. Eyüp’te ve Kadıköy’de birer cami yaptırdı. 1832 yılında Devamı...

  Devamı