TÜRBELER

 • ÜSKÜDAR GÜLNUS VALIDE SULTAN TÜRBESI

  ÜSKÜDAR GÜLNUS VALIDE SULTAN TÜRBESI

  Gülnuş Valide Sultan Türbesi, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar meydanındaki Yeni Valide külliyesinin haziresinde 1713 yılında inşa edilmiştir. Emetullah Gülnuş Sultan, Sultan IV. Mehmet’in baş kadını, Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmet’in annesidir. Rabia Gülnuş ve Emetullah Gülnuş isimleri ile de tanınan bu sultan 1642 yılında Girit’te doğmuş, Deli Hüseyin Paşa Resmo’yu fethedince bu kızı da esir alarak Osmanlı ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR HÜMAŞAH AYŞE SULTAN TÜRBESI

  ÜSKÜDAR HÜMAŞAH AYŞE SULTAN TÜRBESI

  Hümaşah Ayşe Sultan Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Efendi Külliyesi’nin güneyinde 1612 tarihlerinde inşa edilmiştir. Bu yapının içinde bir birine bitişik ve geçilebilen dokuz türbe bulunmaktadır. Ön kısımda Reisü’lhulefa Şeyh Ahmet Efendi Türbesi, sağ tarafında Hanımefendiler Türbesi arka kısımda ise Sadrazam Halil Paşa türbesi yer almaktadır. Türbe tekkelerin kapatılmasından sonra uzun yıllar bakımsız kalmıştır. 1935 yıllarında ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR KARACA AHMET TÜRBESI

  ÜSKÜDAR KARACA AHMET TÜRBESI

  Karaca Ahmet Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Aşçıbaşı Mahallesi, Karaca Ahmet Caddesi’nde inşa edilmiştir. İnşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. Yalnızca Karaca Ahmet Dergâhının bir odasında korunan manzum kitabede 1595 yılında Safiye Sultan tarafından yanındaki dergah ile birlikte yaptırıldığı yazılıdır. Günümüze gelebilen türbe Matbah-ı Amire Emini Ziya Bey tarafından eşi Fehmiye Hanım’ın ruhu için 1866 yılında yaptırılmıştır. Dergah ve türbe 1878 ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR MEVLEVIHANESI TÜRBESI

  ÜSKÜDAR MEVLEVIHANESI TÜRBESI

  Üsküdar Mevlevihanesi Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Doğancılar Caddesi’ne cepheli olarak inşa edilmiş olan Üsküdar Mevlevihanesi içerisindedir. Semahane türbe arsanın güney doğu köşesindedir ve cadde üzerinde cephelidir. Mevlevihane, Şeyh el-hac Sultanzade Halil Numan Dede bey (ölümü 1798) tarafından hicri 1792’de kurulmuştur. Halil Numan Dede’nin de ölüm tarihi 1798 yılıdır. Üsküdar Mevlevihanesi’nin alt katının türbe olarak düzenlenmesiyle oluşan mekan dikdörtgene ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SADRAZAM HALİL PASA TÜRBESI

  ÜSKÜDAR SADRAZAM HALİL PASA TÜRBESI

  Halil Paşa Türbesi, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Gülfem Hatun Mahallesi, Yeni Çeşme Yokuşu’nda bulunan Halil Paşa Camiinin haziresinde 1759 yılında inşa edilmiştir. Halil Paşa, Sultan II. Osman (1618–1622) ve Sultan IV. Murat (1623–1640) devri sadrazamlarındandır. Osmanlı Sarayı’nda Enderun’dan yetişmiş Doğancıbaşı, Çakırcıbaşı ve 1607 yılında da Yeniçeri Ağası olmuştur. Bir süre Kapta-ı Deryalık görevine getirilmiştir. İsyan eden asileri bastırmak üzere ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SEMSI AHMET PASA TÜRBESI

  ÜSKÜDAR SEMSI AHMET PASA TÜRBESI

  Şemsi Ahmet Paşa Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar sahilinde bulunan Şemsi Paşa Külliyesi haziresine 1580 yılında inşa edilmiştir. Türbe, külliye ile birlikte yapılmıştır. Şemsi Ahmet Paşa, Sultan II. Selim (1566–1574) ve Sultan III. Murat (1574–1595) dönemlerinde vezirlik yapmıştır. İsfendiyar ailesinden Kastamonu Beyi Kızıl Ahmet Bey’in torunu, Mirza Paşa’nın da oğludur. Osmanlı Saray Okulu olan Enderun’da yetişmiştir. Avcıbaşı, Bölük Ağası, ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SEYH DEVATI EFENDI TÜRBESI

  ÜSKÜDAR SEYH DEVATI EFENDI TÜRBESI

  Üsküdar Şeyh Devati Efendi Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Selmanıpak Caddesi’ne cepheli olarak 1650 tarihinde inşa edilmiştir. Türbe, kenarları birbirine eşit olmayan sekizgen planlı bir yapıdır. Türbenin batı yönüne açılan kapının üzerinde ve bu yöne açılan pencerelerin üzerlerinde toplam dört tane kitabe yer almaktadır. Batı yönünde yer alan pencereler piramidal bir formla sonlandırılmıştır. Kırma çatı ile örtülü türbenin iç ...

  Devamı

 • VEFA SEYH EBULVEFA TÜRBESI

  VEFA SEYH EBULVEFA TÜRBESI

  Şeyh Ebulvefa Türbesi;  İstanbul Suriçi Fatih Vefa Hacıkadın Mahallesi Vefa caddesine cepheli olarak 1490 tarihinden önce inşa edilmiştir. İstanbul’a bir semtine adını vermiş olan Şeyh Muslihittin Mustafa İbnü'l-Vefa’dır. Şeyh Vefa Külliyesi, cami, medrese, hanekah, çifte hamam, imaret, tabhane, kütüphane, çeşme ve türbe gibi çeşitli unsurlardan müteşekkildir. Bugünkü şekliyle külliye; güneyde Vefa Caddesi, kuzeyde İmaret Sabunhanesi yeni adıyla Darulhadis Sokağı, batıda ...

  Devamı

 • VEZNECILER KUYUCU MURAT PASA TÜRBESI

  VEZNECILER KUYUCU MURAT PASA TÜRBESI

  Kuyucu Murat Paşa Türbesi;  İstanbul Suriçi Beyazıt Vezneciler Caddesi’ndeki Kuyucu Murat Paşa medresesinin yanına 1611 yılında inşa edilmiştir. Kuyucu Murat Paşa Sultan I. Ahmet (1603–1617) dönemi sadrazamlarındandır. Sadrazamlığı sırasında Anadolu’daki isyanları bastırmış, İranlılarla yapılan savaşları kazanmıştır. Kuyucu Murat Paşa 1611 yılında ölmüş ve sağlığında yaptırmış olduğu medresesinin yanındaki türbesine gömülmüştür. Kuyucu Murat Paşa Enderun’dan yetişmiş, 1557’de Mısır valisi Mahmut Paşa’ya ...

  Devamı