EKALLIYETLER

 • TOPKAPI SURP NIGOGASYON KILISESI

  TOPKAPI SURP NIGOGASYON KILISESI

  Surp Nigogasyon Ermeni Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Topkapı Postayolu Caddesinde aynı zamanda da Kefeliler Kilisesi olarak ta bilinen kilisenin yapılış tarihi bilinmez. Burada bulunan kilisenin, 1475 tarihinde Osmanlıların Kefe’yi fethinden sonra İstanbul’a getirilen Ermenilerin ibadeti için kendilerine verildiği bilinmektedir. Bu yüzden bu kiliseye Kefeliler kilisesi ismi de verilmiştir.1565 tarihinde Tokatlı Abgar Tibir isimli bir Ermeninin Venedik’teki matbaasını buraya taşıdığı bilinmektedir. Bu ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SURP GARABET KILISESI

  ÜSKÜDAR SURP GARABET KILISESI

  Surp Garabet Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Bağlarbaşı Vasiyet caddesinde 1555 tarihlerinde ahşap olarak inşa edilmiştir. 1555 tarihlerinde varlığı bilinen kilisenin yerine 1617 yılında Sarkis Kalfa isimli bir mimara yaptırılmıştır. Üsküdarın ilk sakinleri Muşlu ve Vanlı ustalar kilisenin inşaatında görev yapmıştır. Bugün gördüğümüz yapı 1888 yılında kagir olarak inşa edilmiştir.  Kilisenin batı cephesinde sık tekrarlanan bir pencere ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SURP HAÇ KILISESI

  ÜSKÜDAR SURP HAÇ KILISESI

  Surp Haç Ermeni Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Kozanoğlu Caddesinde 1727 tarihlerinde ahşap olarak inşa edilmiştir. Balatlı Papaz Abraham kilisenin ilk kurucusu sayılır. Kilise kurulmadan evvel ilk ayinleri evinde yaptığı anlatılır. Yapı 1727 tarihinde Ahşap olarak yapılmış daha sonra 1830 tarihinde kagir olarak inşa edilmiştir. Yapının mimarı Ohannes Severyan’dır. 1830 yılında ibadete açılan kiliseye Mimar Amira Balyan ve ...

  Devamı

 • YEDIKULE SURP HOVHANNES KILISESI

  YEDIKULE SURP HOVHANNES KILISESI

  Surp Hovhannes Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçinde Yedikule Samatya arasında Sahil yoluna cepheli olarak 1807 tarihlerinde inşa edilmiştir. Bugünkü Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi'nin temelleri, Narlıkapı'da 1751'de hizmete giren, İstanbul'un ilk Ermeni hastanesinin ibadet mekanı ihtiyacını karşılamak amacıyla, Hovhannes Amira Dadyan ve Garabed Amira Aznavuryan'ın girişimiyle,1807'de atılmıştır. 1835'te onarımdan geçirilen yapı, 1962'de yeniden inşa edilmek üzere yıktırılır ve 1964'te yeni binasında ...

  Devamı

 • YENIKAPI AYIOS THEODOROS RUM KILISESI

  YENIKAPI AYIOS THEODOROS RUM KILISESI

  Yenikapı Ayios Theodoros Rum Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Suriçi Yenikapı Alaçam Sokakta 1648 tarihlerinde inşa edilmiştir. Yapının daha eski tarihli olduğu ve yangın sonrası Sultan I. İbrahim tarafından yeniden yapımına izin verildiği bilinmektedir.1830 tarihinde kilise tekrar inşa edilmiştir. Yapı Aziz Teodoros’a ithaf edilmiştir. Aziz Teodoros küçük yaşta felsefeye merak sarmış ve Küdüs’te papaz olmuştur. Teoloji bilgisi sayesinde Edessa Baş Psikoposluğuna yükselmiştir. ...

  Devamı

 • YENIKÖY AYIOS NIKOLAOS RUM KILISESI

  YENIKÖY AYIOS NIKOLAOS RUM KILISESI

  Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Sarıyer Yeniköy Hamit Vehbi sokakta 1838 tarihlerinde inşa edilmiştir. Yeniköy Rumeli yakasında beş kilisenin bulunduğu nadir semtlerden biridir. Yeniköy’de üçü Rum ikisi Ermeni kiliseleri bulunur. Eski Rum okulunun karşısındaki kilise yapısı Yeniköy’ün hakim tepelerinden birine yapılmıştır. Yeniköy’deki mahalleler eskiden kilise isimleri ile anılırmış. Bunlar Aya Yorgi, Aya Nikola ve Panayia isimleridir. ...

  Devamı

 • YENIKÖY KOIMISIS THETOKOU RUM KILISESI

  YENIKÖY KOIMISIS THETOKOU RUM KILISESI

  Koimisis Thetokou Koumariotissa Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli Yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesinde Yeniköy’ün merkezinde 1831 yılında inşa edilmiştir. Kilisenin ismi Meryem Ananın ölümüne ithaf edilmiştir. Yeniköy’ün tarihinde o dönemde zengin Rumların, Ermenilerin nüfusun büyük bir kısmını oluşturduklarını anlatılır. O dönemlerde Yeniköy’de 3 Rum kilisesinden bahsedilir. Yeniköy’ün o tarihlerde bağlık ve bahçelik bir yer olduğu anlatılır. Zengin Rumların büyük kısmının ...

  Devamı

 • YENIKÖY SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  YENIKÖY SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  Surp Asdvadzadzin Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Salih Ağa sokağında 1741-1764 tarihlerinde inşa edilmiştir. Yapı tüm diğer kiliseler gibi önce ahşap yapılmış ve zaman içinde kagire dönmüştür. Daha sonra 1834 yılında Amira Nevruzyan’ın katkılarıyla tamamen elden geçmiştir. Bu konuda binada kitabe bulunmaktadır. 1984 yılında ise Patrik Sinorhk döneminde kilise, papazevi, sarnıç, arkadaki küçük mezarlık, mamigonyan okulu ve ...

  Devamı

 • YENIKÖY SURP HOVHANNES KATOLIK KILISESI

  YENIKÖY SURP HOVHANNES KATOLIK KILISESI

  Yeniköy Surp Hovhannes Mıgırdiç Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesi Çirozluk durağında 1848 tarihinde inşa edilmiştir. Hovhannes Ağa Kuyumcuyan'ın 1845 yılında Köybaşı'nda satın aldığı geniş bir arazi üzerinde, 1848'de, Hovhannes Ağa Tıngıryan tarafından ahşap bir bina olarak inşa edilmiştir. Kuyumcuyan ve Tıngıryan, kilisenin, kilise arazisinin ve aynı arazi üzerinde kiliseye gelir getirmek üzere inşa edilen üç ...

  Devamı

 • YENIKÖY TIFFERET SINAGOGU

  YENIKÖY TIFFERET SINAGOGU

  Yeniköy Sinagogu; İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesine cepheli olarak 1840 tarihlerinde inşa edilmiştir. Ana caddeye çok dar bir cephesi olan sinagog çok ufak bir binadır. Tanzimat döneminin önemli Bankerlerinden Abraham Salomon Camondo tarafından yaptırıldığı söylenir. Bölgede artan Yahudi nüfusuyla bu sinagog yenileştirilip Şabat dualarına açılmıştır.

  Devamı

 • YESILKÖY ST.ETIENNE KATOLIK KILISESI

  YESILKÖY ST.ETIENNE KATOLIK KILISESI

  Saint Etienne Kilisesi; İstanbul’un güneyinde Yeşilköy Cümbüş Sokak’ta 1865 tarihinde inşa edilmiştir. Bu yapı Kapusyen tarikatine bağlı rahipleri tarafından 1865’te mimar Pietro Vitalis’e yaptırılmıştır. Resmi açılışı ise 19 Nisan 1886’da gerçekleşmiştir. 1894 depreminde kilisenin taş kubbesi yıkılmış, yerine Avusturya’dan getirilen malzeme ve ustalarla ahşap bir tavan yapılmıştır. Kilisenin dört çanlı bir kulesi, önünde ise Fransa’dan getirilen üç adet heykel vardır.

  Devamı

 • YESILKÖY SURP ISDEPANOS KILISESI

  YESILKÖY SURP ISDEPANOS KILISESI

  Surp Isdepanos Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul’un güneyinde Yeşilköy semtinde 1826 tarihlerinde inşa edilmiştir. 1826 yılında, Barutçubaşı Simon Amira Dadyan (1777-1832), semtteki Ermenilerin ibadet ihtiyacı için bir kilise yaptırır. 1843 yılında ise, yine Dadyan ailesinden Barutçubaşı Boğos Bey tarafından, bugünkü Yeşilköy Surp Isdepanos Ermeni Kilisesi inşa ettirilir ve 1846'da ibadete açılır.41 1860'ta burada bir Ermeni ilkokulu açılmış olduğu bilinmektedir. 1878 yılında, ...

  Devamı