Eyüp Sah Sultan Sıbyan Mektebi

Şah Sultan Sıbyan Mektebi ,İstanbul  Eyüpte Feshane binası karşısında, Defterdar Caddesi üzerinde 1800 yılında  Şah Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Şah Sultan tarafından yaptırılan ufak külliye Türbe, Sebil ve sınyan mektebinden meydana gelmiştir. Bu külliyenin yanında Zal Mahmut Paşa külliyesi bulunmaktadır. Bu sıbyan mektebinin bulunduğu yerde daha önce İskender Bey’in sıbyan mektebi ile mescidi bulunuyordu. Bugünkü yapı 1800 yılında yaptırılmıştır.İki katlı olan sıbyan mektebi kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Alt kısımdaki bir galeri üzerine kemerler üzerine oturtulmuştur. Daha sonra sıbyan mektebi yanındaki avluya doğru genişletilmiş ve dışarıya taşkın kısımları mermer sütunlar üzerine oturtulmuştur. Yan taraftan taş bir merdivenle doğrudan doğruya ikinci kattaki dershane kısmına çıkılmaktadır. Alt kısımda ise türbedar ve hizmetlilerin odaları bulunmaktadır. Sıbyan mektebinin caddeye ve Zal Mahmut Paşa Haziresi’ne bakan cephelerinde mermer dikdörtgen söveli dörder penceresi vardır. Ayrıca cadde tarafındaki pencerelerin üzerine bir de kuş köşkü yerleştirilmiştir.