Anadolu

Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı ; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Kanlıca ile Anadoluhisarı arasındaki Körfez caddesinde Boğaziçi’nin günümüze ulaşmış en eski yalısıdır. Amcazade Hüseyin Paşa için bir sayfiye yalısı olarak inşa edilmiştir. Karlofça Antlaşması’nın bu yalıda imzalandığı bilinir.Yalı, harem ve selamlık birimlerinden oluşuyordu; ancak, yalnızca selamlık dairesinin divanhanesi olarak bilinen yapı günümüze ulaşmıştır. Özgün yapıda harem dairesi ile selamlık dairesini bir bahçe ayırıyordu. Harem, fotoğraflardan anlaşıldığına göre iki katlı, iki sofalı ve ortalama 15-20 odalı bir yapı olup, 1893 Rus Savaşı sırasında buraya yerleştirilen göçmenler nedeniyle tahrip olmuştur. Selamlık binası, hamam, mutfak, uşak dairesi gibi ek binalardan oluşuyordu. 19.yüzyıl’ın ikinci yarısında, harem…
Bahriyeli Sedat Bey Yalısı ; İstanbul boğazının Anadolu yakasında Beykoz Anadoluhisarı Körfez caddesi bulunan bu yalı, Bahriyeli Sedat Bey’in dedesi Mustafa Reşit Paşa tarafından 1840 tarihlerinde yapılmıştır. Bahçesindeki manolyalardan ötürü Manolya Yalısı olarak da isimlendirilmektedir Yalı barok üslupta, iki katlı harem ve selamlık olmak üzere iki bölüm halinde yapılmıştır  Yalı karnıyarık planı şeklinde, orta sofanın etrafında sıralanmış odalardan meydana gelmiştir  Her iki bölüm de birbirinin eşidir  Yalının cephesinde altlı üstlü iki sıra halinde pencere dizisi bulunmaktadır  Bu pencerelerden köşedekiler dikdörtgen söveli, onun yanındakiler ikiz pencere şeklindedir  Orta bölümdeki pencereler yuvarlak kemerli olup, ikinci katın ortasına balkon yerleştirilmiştir  Bu balkonun üzerine rastlayan çatı…
Komodor Remzi yalısı ; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Anadoluhisarı’nın yanında 1917 yılında Komodor Remzi Bey tarafından inşa ettirilmiştir.Osmanlı yalılarının en boy ve yükseklik oranı bulunmaktadır. Bu yalı bu oranlar dışında hamcına oranla küçük bir arsada dört katlı olarak yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yalı Mümtaz Aktay Paşa tarafından satın alındı. Paşa Balkan, Çanakkale, Sakarya, Büyük Taaruza katılmış bir askerdir. Mümtaz Paşa ailesinden 1972 yılında Erdal İnönü tarafından satın alındı. Bu yıllar içerisinde ünlü ressam Feyhaman Duran bu yapıda kiracı olarak kaldı. İnönü yapıyı satın aldıktan sonra binayı yeniden kagir olarak yaptırdı. Neoklasik üslupta inşa edilen yalı, beton karkas bir yapıdır. Yalının giriş…
Manastırlı İsmail Hakkı Efendi Yalısı ; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Anadoluhisarı Manastırlı İsmail Hakkı efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Manastırlı İsmail Hakkı Efendi, Manastır’dan İstanbul’a geldi ve tahsilini Fatih medresesinde tamamladı. Sonra Fatih medresesinde ders vermeye başladı. Ayasofya, Sultanahmet ve Dolmabahçe gibi büyük camilerde vaazlar verdi.Mehmet Akif’in yayınladığı dergilerde çeşitli yazıları çıktı. Mühendishane, Mülkiye, Darülfunun’da dersler verdi. 1908 de Meclisi ayan üyesi oldu. Yalının mimari planı olarak giriş katı yığma taştan ve üst iki kat bağdadi ve ahşaptan yapılmıştır. Merkezi sofa etrafında T plan tipi plan uygulanmıştır.Bu T plan etkisi çatıda bile görülür.İkici kat balkonludur. Yalının giriş katında iki renkli tuğlalar kullanılmıştır.
Riyaziyeci İzzet Bey Yalısı ; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Anadoluhisarı kalesinin yanında olan yalı 1890 tarihlerinde Riyaziyeci İzzet Bey tarafından yaptırılmıştır. Riyaziyeci İzzet Bey 1864 yılında Hattat Mustafa Nurettin Efendi’nin oğlu olarak doğdu. Darüşşafaka Lisesini bitirip aynı okulda Matematik öğretmeni oldu. Riyaziyeci İzzet Bey çok üretken bir bilim adamıydı.Hayatı boyunca doksan üç kitap yazmıştır.Şirket-i Hayriye salnamesi ve Boğaziçi Rehberi gibi kitaplar yazdı. Boğazın Göksu deresi ile birleştiği noktada iki beyaz yalı bulunur.Bu yalılardan daha dereye yakın olan bu yalıdır.Art nouveau modelindeki bu yüzyıllık bu yalının dış cephelerinden bile iki ayrı bölüm olarak inşa edildiği ortaya çıkar.Deniz cephesinde iki tane üçgen alınlıklı…
Rıza Bey yalısı ; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Anadoluhisarı körfez caddesinde Sultan II.Abdülhamit zamanında Rıza bey tarafından inşa ettirilmiştir. Bir dönem İstanbul Tıp fakültesi Profesörlerin den Osman Yemni tarafından satın alınmıştır. Daha sonra da Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Prof Üstün Ergüder’e satılmıştır. Yalının mimari özellikleri taş yığma giriş katı üzerine iki ahşap kat olarak inşa edilmiştir. Yapının kuzey tarafındaki iki konsol bölümünün sonradan yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu bölüm büyük bir olasılıkla Kayıkhaneden devşirilmiştir. Denize bakan cephesinde bir üçgen alınlık mevcuttur.Yine deniz tarafında küçük bir kayıkhane kapısı bulunmaktadır.Mimari plan olarak ortada bir merkezi sofa ve ona açılan odalar vardır.Denize bakan pencereler dikdörtgen…
Zarif Mustafa Paşa Yalısı ; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Anadolu Hisarı Körfez caddesi Kanlıca ve Anadoluhisarı arasındaki yalı Berberbaşı Mustafa Ağazade tarafından 1820 tarihlerinde inşa ettirilmiştir. Zarif Mustafa Paşa bu yalıyı 1848 yılında Sultan II.Mahmut’un kahveci başısı Kani Mustafa Beyden satın almıştır.Zarif Mustafa Paşa bu yalının dördüncü sahibidir.Zarif Mustafa Paşa Darüşşüra reisliği, Konya ve Halep Valiliği görevlerinde bulunmuştur. Vidin ve Edirne valiliklerinden sonra Anadolu Ordusu Müşirliği yapmıştır.1863 yılında vefat etmiş olup Karaca ahmet mezarlığında medfundur.Abdülaziz dönemi devlet ricalinden olan Paşa gerçekten çok kibar bir insandı. İlk yapıldığında Harem, Selamlık ve Kayıkhane bölümlerinden oluşan ve bugünkünden üç kat daha büyük olan yalı,…
Ahmet Mithat Efendi yalısı ; İstanbul boğazının Anadolu yakasında Beykoz Fevzi Paşa caddesinde bulunan yalı 1887 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Tarihi ahşap yalı bakımsızlıktan ömrünü bitirdiği için 1991 yılında yeniden inşa edilmiştir. Binanın giriş katı taş ve kagir olup üst katlar ahşaptır. Bina yenilenirken birinci kata sonradan bir balkon ilave edildi. Bu balkon binanın görünüşünü ve orijinalliğini bozdu. Ahmet Mithat Efendi yalısında yirmi yıl ikamet etti. Sanata ve kültüre olan düşkünlüğün den ,ailedeki her fert bir müzik enstrümanı çalardı.Dönemin önemli şair ve yazarları bu evde toplanır ve edebi meclisler oluştururdu. Bir zamanlar Beykoz demek Ahmet Mithat Efendi demekti. Onun ahşap…
Hamlacıbaşı yalısı , İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Paşabahçe yolu üzerinde hangi tarihte yapıldığı bilinmeyen bir yalıdır. Bina taş giriş katı üzerine iki kat ahşap olarak yapılmıştır. Daha sonra bina kagir olarak restore edilmiştir.

Page 1 of 6

  • Son Kusak

    SAYFAMIZIN ANA KONULARI :

    ASİTANE: Bu bölümde İstanbul’un fethinden Sultan IV.Mustafa’nın saltanatının sonuna kadar inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bunlar Osmanlı Klasik Mimari Eserleridir. Bunlar Camiler, Külliyeler, Mescitler, Sıbyan Mektepleri, Hamamlar, Sebiller ve Türbelerdir.  DERSAADET: Sultan II.Mahmut’un tahta çıkışı ile Cumhuriyetin 10.yılına kadar inşa edilmiş yapılardır. Bu bir batılılaşma dönemidir. Saray, Kasır, Köşk, Yalı, Okullar ve İstanbul’un anıt yapıları gibi bu dönemin yapılarıdır. EKALİYETLER: Gayrimüslimler olarak ta adlandırılan Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Latin Katolik, Protestan ve Musevi Cemaatine ait binalardır. KİŞİLER: Osmanlı döneminde insanlar çaplarına göre isimlerinin anılması için İstanbul’a bir bir eser bırakmayı hedeflemişlerdir. Padişahlar, İstanbul için selatin camiler inşa ettirirken, bir Kapı Ağası da kendi bütçesine uygun çeşme yaptırmıştır. Bu bölümde İstanbul’a eser yaptıranların hayat hikayeleri ni anlattık. YAPILAR: İstanbul'da bulunan özel konumlu yapılar ve külliyeler. PERA: 1840 tarihlerinde itibaren Pera’da inşa edilen yapılar, sinemalar, tiyatrolar, oteller, pasajlar ve ibadethaneler. SANAT: Osmanlı Sanatının süsleme unsurları olan Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve El yazmalarını meydana getiren büyük ustalar ve eserlerinin tanıtımı. ESKİ İSTANBUL FOTOGRAFLARI: İstanbul’un fotoğrafları 1860 tarihinden itibaren çekiliyor. Bu çekilen fotoğrafları; Osmanlı Kartpostalları,  Osmanlı'da günlük yaşam, İstanbul Boğaziçi Rumeli Yakası, Eski Büyükada, Eski Eminönü-Sirkeci, Eski Karaköy Galata, Eski Taksim Meydanı ve Topçu Kışlası, Eski Üsküdar,  Yıldız Sarayı Mabeyn Arşivi olarak dosyaladık. İSTANBUL SEMTLER: İstanbul’daki Semtleri ayda bir yenisini ilave ederek tanıtıyoruz. Ayvansaray, Büyükada, Edirnekapı, Galata, Gülhane, Hasköy, Kadırga, Kanlıca,  Kasımpaşa, Samatya, Sarıyer Hanlar, Suriçi, Üsküdar, Yeniköy. İstanbul'un 14 semtine ait 910 fotoğraf.