Istinye Müsir Fuat Pasa Yalısı

Müşir Fuat Paşa Yalısı , İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Emirgan Tokmakburnunda Sakıp Sabancı caddesinde İran Büyükelçişi Muhsin Han tarafından yaptırılmıştır. Müşir Fuat Paşa yalının dördüncü sahibidir. Yalıyı İran Büyükelçisi Muhsin Han’ın yaptırdığı bilinmekle,Billuri Mehmet Efendi,sonradan Hicaz kralı olan Devlet Şurası üyesi Şerif Hüseyin de bu yalının mal sahipleridir. Müşir Fuat Paşa Sultan II.Abdülhamit döneminde padişah aleyhine faaliyetlerden dolayı yargılanıp idama mahkum oldu.Daha sonra Şam’a sürüldü ve Şam’da altı yıl gözetim altında tutuldu. II.Meşrutiyet sonrası İstanbul’a döndü ve Ayan Meclisi üyesi oldu. Bu yalı 1956 yıllarında İstinye tersanesi bünyesinde depo büro olarak kullanıldı. Daha sonra Tersanenin kaldırılmasıyla yalı Dış İşleri Bakanlığına geçti. Bakanlık tarafından da Unesco’ya tahsis edildi. Tersane zamanında Harem binası yıkılmış ve ayrıca sahilyolu inşaatı sırasında da yalının feriye binaları tahrip oldu. Neo klasik üslupta yapılmış olan bu yalı. Girişte taş kat üzerine iki kattır. Giriş katı tersane döneminde tahrip olduğu için gerçek bir biçim anlaşılamamıştır. Üst katlarda 6 oda ve merkezi sofa bulunmaktadır.