Ayni Ali Baba Tekkesi / Kasımpasa

Ayni Ali Baba Tekkesi veya Ali Kuzu Tekkesi; İstanbul Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi Ayni Ali Baba Sokağında Sultan II. Mehmet döneminde inşa edilmiştir. Rufai tekkesi olarak kurulan Dergahın ilk şeyhi Ali Kuzu’dur. 1902 tarihlerinde Kadiri ve Rıfai tarikatlerine mensup olan Bağdatlı Şeyh Mehmet Ensari tarafından yenilenmiştir. Tekkelerin kapatılmasından sonra vakıflar İdaresi tarafından konut olarak kiraya verilmiştir. Şeyh Mehmet Ensari Efendi’nin oğlu son postnişin olan Şeyh Muhittin Ensari tevhidhaneden camie çevrilmiş yapıda imam hatiplik görevinde bulunmuştur. Son postnişinin kızı tarafından yapı 1985 tarihinde restore edilmiştir. Ana kapının üzerinde tekkenin ikinci kuruluş tarihi sulüs yazıyla yazılmış bir kitabe bulunur. Bu kitabenin üst kısmındada Rufai tacı bulunur.

Tekkenin tevhidhane bölümü bugün mescit olarak kullanılmaktadır kısmen makam türbesi olarak nitelenen bölümde Ayni Ali Baba ile Kulaksız mezarlığında gömülü bulunan Şeyh Mehmet Ensari’nin sandukaları bulunur. Cephede çıkıntı yapan mihrap yarım daire planlıdır. Tevhidhanenin batı yönünde içinde ahşap minberin yer aldığı ve ahşap parapetle ayin alanından ayrılan  mevlidhan maksuresi yanında ayinleri izlemek isteyen hatırlı konuklar ufak bir mahfil yer alır.Bu mahfil yapının kuzeyindedir.