Hüsamettin Ussaki Tekkesi / Kasımpasa

Hüsamettin Uşşaki Tekkesi; İstanbul Kasımpaşa Hacı Ahmet Mahallesi’nde Pir Hüsamettin Sokağı’nda 1590’larda inşa edilmiştir. İstanbul’da çok sayıda bulunan Halveti tarikatının bir alt kanadı olan Uşşaki’liğin piri Şeyh Hasan Hüsamettin Uşşaki tarafından tarikatın Asitanesi olarak yaptırmıştır. Bazı kaynaklarda ise tekkenin Sultan III. Murat tarafından Hüsamettin Uşşaki için taptırıldığını belirtir. 1747 yılında ise Tersane Emiri Yusuf Efendi tarafından tekke yeniden inşa ettirilmiştir. Tekke 13. Postnişin Şeyh Mehmet Sıtkı Efendi ve 1890’larda Evkaf Nezareti tarafından yenilenmiştir.

Zamanla tekkenin türbeler, hazire ve cümle kapısı dışındaki kısımları yıktırılmış; tevhidhane arsasına bir ilkokul yapılmıştır. Türbelerin etrafına duvarlar çektirilmiş ve üstlerine ahşap çatılar yapılmıştır. İçerde Şeyh Ahmet Hüsamizade hatırasına yazılmış olan 1765 tarihli silus hatlı bir beyit bulunmaktadır. Niyaz penceresi olan orta açıklıkta ise Mehmet Rıfat Mısri’nin 1850 tarihli talik bir kitabesi bulunur. 1982 yılındaki onarımda Türbe’nin içi fayanslarla kaplanmıştır. Cümle kapısının üzerinde bir madalyonda Sultan II. Abdülhamit’in bir tuğrası bulunur.