Ayios Nikolaos Kilisesi / Samatya

Ayios Nikolaos Kilisesi ; İstanbul Suriçinde Samatya’da Muallim Fevzi Sokakta yeniden 1830 tarihinde inşa edilmiştir. Kilisenin Bizans döneminden geldiği bilinmektedir. Hatta 1593 yılında Trifon Karabeynikov döneminde yapılmış olan kilise envanterin de gözükmektedir. Kilise Büyük bir avlu içerisinde Kuzey ve Güney ekseninde bulunmaktadır. Kilise avlusuna kuzey batıdaki bir kapıdan girilmektedir. Yapı üç nefli bir bazilikadır. Yapı kaba yonu taşı denilen Moloz taşla inşa edilmiştir. Sadece apsis dışarıdan sıvanmıştır. Ana Naosta ahşap yivli kare kaide üzerine oturan altışar sütun ana nefi yan neflerden ayırır. Yan nefler ana neften bir basamak yüksektir. Sütun başlıkları akantus yapraklı ve girland motiflidir. Sütunlar birbirine ahşap bir arşitravla bağlanmıştır. Arşitrav üzerindeki madalyonlarda havariler tanımlanmıştır. Narteksin güneyinde Ayios Nikolaos Ayazması bulunur.