BEYAZIT HAZIRESI KADIASKER ISHAK EFENDI MEZARI

Kadıasker İshak Efendi Mezar Taşı; İstanbul Suriçi Beyazıt Kaptanzade Haziresi Beyazıt Meydanında bulunan Kaptanıderya İbrahim Paşa Külliyesinin haziresindedir. Kadıasker Izhak Efendi’nin hayatı konusunda fazla bir bilgi yoktur. Mezar sandukalı lahit tarzında olup baştaşı sarık ve serpuşludur. Mezarın baş taşındaki kitabesinde hattat imzası yoktur. Ama yazı celi talik ile yazılmıştır.11 satırlık kitabe çok zarif yazılmıştır. Ayrıca taşa çok ustalıkla hak edilmiştir. Ayak taşı içerisinde yer alan vazo içindeki hurma ağacı ve onun düşmekte olan meyveleri ölümü simgeler. Sanduka üzerinde meyve motifleri yer almaktadır. Mezar taşı kitabesi ve diğer süsleme unsurları mermer rengindedir.