BEYAZIT HAZIRESI MIMAR KEMALETTIN MEZARI

Mimar Kemalettin Mezar Taşı; İstanbul Suriçi Beyazıt Camisi’nin haziresinde bulunur. Mimar Kemalettin Üsküdar’da bir deniz Albayının oğlu olarak 1870 tarihinde dünyaya geldi. Öğrenim sırasında Arapça ve Fransızca öğrendi. Daha sonra Mühendis Mektebinden birincilikle mezun oldu. Almanya’da da tahsil etmiş ve ülkeye dönünce Mühendis Mektebine hoca olarak atanmıştır. Hocalığının yanı sıra serbest mimarlık yapmıştır.  Aynı dönemde Seraskerlik Dairesi Baş mimarı olarak çalışmıştır. Kudüs’teki Mescidi Aksanın restorasyonun da gösterdiği başarı üzerine İngiliz Krallık Mimarlık Enstitüsü’ne kabul edildi. Meydana getirdiği binalarda eski Türk üslubunu yeni ihtiyaçlarla telif etmeye çalışmış ve son mimarlık sanatımızda bir çığır açmıştır.

Mimar Kemalettin tarafından yapılan binalar Bebek, Bakırköy ve Yeşilköy Camileridir. Eyüp’te Reşadiye Mektebi, Sultan Reşat Türbesi, İstanbul Sirkeci’de I-IV. Vakıf Han binaları, Çamlıca Kız Lisesi, Üsküdar Ayazma Mektebi,  Laleli’de  Harikzedegan Apartmanları, Ankara’da Atatürk Enstitüsü binası,  Mahmut Şevket Paşa, Ali Rıza Paşa, Cevat Paşa, Hüsnü Paşa Türbeleri ve İÜ. Nadir Eserler Kütüphanesi olan Medresetül Kuzzat binası sayılabilir. 57 yaşında vefat ettiğinde Ankara Evkaf Umum Müdürlüğü Heyeti Fenniye müdürü idi.

Beyazıt Camisi haziresinde türbe girişinin sağ tarafındaki bulunan mezar kitabesi, Latin harfleriyle majiskül olarak ve harfler mermere oyularak yazılmıştır. Harfler bir heykel gibi üç boyutludur. Mimar Kemalettin ibaresinin sağ ve sol tarafında doğum ve ölüm tarihleri yer almaktadır. Mezarın solunda bulunan Mimar Kemalettin yazısı dışında ayak taşı bulunmaktadır. Ayak taşı olarak mermerden şekillendirilmiş bir parça, baş taşı olarak aşağıya doğru daralan silindir şeklinde mermer bir sütun dikilmiştir. Sütunun üzerinde birbirine paralel ve aralıklı olarak oyulmuş yivler bulunur. Mezar oldukça sade bir görünümdedir.