EYÜP HAZIRESI ALIRIZA PASA MEZARI

Ali Rıza Paşa Mezar Taşı; İstanbul Surdışı Eyüp’te Eyüp Camiinin kuzey tarafındaki Bostan iskelesi Sokaktaki mezarlıktadır. Daha detaylı bir anlatım olarak Eyüp Camiinden Haliçe doğru giden sokak üzerine Mihrişah Sultan’ın yaptırdığı ve halen faal olan bir imaret bulunmaktadır. Bu imaretin karşısındaki mezarlıktadır. Ali Rıza Paşa 1837 tarihinde vefat etmiştir. Mezar taşı döneminin simgesi olan Mahmudi püsküllü fesiyle sembolize edilmiştir. Lahdin gövdesindeki taş işçiliği kültür ve sanat tarihimizin eşsiz eserlerinden biridir. Küttabdan Seyyit Ali Rıza paşa, darphane katipi olarak mesleğe başlamıştır. Mesleğinde yükselerek Darphane nazırı olmuştur. 1835 tarihinde lağvedilen şıkkı evvel defterdarlığı da görevine ilave edilerek Darphane Defterdarlığı ünvanıyla Üla rütbesi almıştır. 1837 yılında Musa isimli bir şahıs tarafından Ayasofya Camiinde minber dibinde şehit edilmiştir. Çiçek kabartmalarıyla süslü mezarın baş taşındaki kitabe iki sıra halinde beş satırdan oluşur. Celi talik hatla ve kabartma olarak yazılmıştır. Ayak taşında yazı yoktur.

Mezarın baş kitabesinde şu yazı bulunur:

Ali-siret müşir-i darphane

Rıza  verdi kazaya ez-dül ü cün

Ayasofya içinde vakt-i iftar

Şehiden kıldı azm-i han-i güfran

Anı bir İbn-i Mülcem-pişe hain

Bıçakla vurdu ansız göçtü o an

Sa’adet-i zatına nisbetle lakin

Bu matem cümle nası kıldı giryan

Ser-i engüşt-i şehadetine yazdı tarih

Ali bab-ı rızaya oldu püyan

Ruhiçün el-Fatiha

Üzerinde tarih bulunmayan sandukalı lahit mezarın ayak taşının üst tarafında yukarıdan aşağıya doğru gittikçe küçülen ve yan yana bitişik yapraklardan meydana gelen süslemelerde görülen işçilik oldukça yüksektir. Bu bilgiler Ali Rıza Özcan’ın İstanbul Mezar Taşları kitabından alınmıştır.