HATTAT AHMET SEMSETTIN KARAHISARI

Ahmet Şemsettin Karahisari;  Kanuni Sultan Süleyman dönemi hattatlarından olup az sayıda eseri günümüze ulaşmıştır. Hattat Ahmet Şemsettin 1470 tarihlerinde doğduğu tahmin edilmektedir. Eserlerindeki imzalardan Afyonkarahisar'da doğduğu tahmin edilmektedir. Yakut ekolünün ünlü hattatlarından Esedullah Kirmani'den ders aldı. Eserlerinin ketebe kayıtlarından bu hattattan icazetli olduğu anlaşılmaktadır. Hattat Ahmet Şemsettin, Şeyh Hamdullah’ın talebelerinden İshak Cemalettin Halvetiye intisab ederek tasavvuf yoluna girmiştir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşayan Karahisari sarayda faaliyet gösteren Ehl-i Hiref'in katipler bölüğüne girdi. Karahisari özellikle müsenna, sülüs ve celi-sülüs yazılarında ulaştığı seviye ile Hattın Güneşi anlamında Şemsü'l-Hat olarak tanındı. Ayrıca büyük boy yazılarda ve sayfa düzenlemesindeki başarısı ile dikkate değerdir. Yaptıklarını hiç kendisine mal etmeme tarzındaki tevazusu eserlerindeki imzalarından anlaşılmaktadır. Kaynaklarda uzun boylu, zayıf yapılı, temiz giyimli, nur yüzlü olarak tanımlanır. Arapça ve Farsça bilen ve üç dilde şiir okuyabilecek derecede kültürlü olduğu bilinmektedir. Kendi Çocuğu olmadığı için Hasan Çelebi’yi evlatlık almıştır. Hat ekolu Hasan Çelebi ile devam etmiştir. 1556 yılında 90 yaşında vefat etmiştir. Mezarı Sütlüce’de Halveti tekkesinde İshak Cemalettin Halveti’nin yanına gömülmüştür.

En önemli yapıtı Kanuni Sultan Süleyman'ın isteği üzerine yazmış olduğu ve halen Topkapı Müzesi'nde muhafaza edilen büyük ebattaki Kuran-ı Kerim'dir. Kanuni adını yazmaya başladığı ve fakat yarım kalan, daha sonra da Sultan III. Murat zamanında tamamlanan Kur'an-ı Kerim, Türk-İslam sanat dünyasının en güzel eserleri arasında gösterilir. Yakut tarzında tertip edilmiş, her sayfada ilk satırı muhakkak, beş satırı nesih, son satırı muhakkak hatla yazılmış ve bütün sayfaları Saray Nakkaşhanesinde tezhip edilerek ciltlenmiş bu Mushaf 1981 yılında İtalya'da basılmıştır. Diğer eserleri arasında Piyale Paşa Camii yazıları ve Süleymaniye Camii kubbe yazıları bulunmaktadır. Süleymaniye Camii'nin celi kubbe yazıları da Ahmet Karahisari tarafından yazılmışsa da 19. yüzyılda yapılan tamiratta Hattat Abdülfettah bu yazıları yeniden yazmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminin en tanınmış hattatlarından olan Ahmet Karahisari 1556 yılında vefat etmiştir.  Topkapı Sarayı Kütüphanesi Hırka-i Saadet dairesinde 5 numarada kayıtlı büyük boy Mushabı büyük bir sanat şahesiridir.

1557 yılında Süleymaniye Külliyesi'nin açılış merasiminde Kanuni Sultan Süleyman Türk İslam mimarının gelmiş geçmiş en büyük ustalarından Mimar Sinan'a: ‘’Bu bina eylediğin Beytullah sıdk-u safa ve dua ile senin açman evladır.’’ sözleriyle Mimar Sinan'a açtırmak istemiştir.  Sinan, hünkar'a 'Hattat Karahisari bu camii hatları tezyin ederken gözlerini kaybetti, kör oldu. Bu şerefi ona bahşedelim .' demişti. Bunun üzerine Süleymaniye açılışı Hattat Karahisari'ye yaptırıldı.