HATTAT ALI YAHYA SUFI

Hattat Ali Yahya Sufi;  Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Ali Yahya Sufi’nin doğum tarihi bilinmez. Yaşadığı dönemle ilgili de fazla bilgi bulunmamaktadır. Babası Yahya Sufi’de dönemin önemli hattatlarından biridir. Osmanlı celi sülüs hattının Mustafa Rakım Efendi önceki döneminin önemli sanatçısıdır. Yazdığı önemli eserlerden biri Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun üzerindeki kitabedir. Bu kitabe ile celi sülüs yazının temelleri atılmış olup 18.yüzyılın sonuna kadar tüm sanatçılar tarafından örnek alınmıştır. Hattat Ali Yahya Sufi’nin Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun üzerindeki kitabesi, kitabe üstü müsenna ayet, sağ kapı yuvasındaki ayet ile sol kapı yuvasındaki Ketebe yazıları o dönemin en güzel eseridir. Hattat Mustafa Rakım Efendi’nın 1790 yıllarında ortaya çıkmasına kadar Celi Sülüs yazıda Hattat Ali Yahya Sufi Efendi en önemli kişidir.

Bab-ı Hümayun’da da celi sülüs müsenna yazının alt kısmında bulunan tarih kitabesi, satır istifi ve devrine göre harflerin yapılarındaki güzellik dikkati çekmektedir. Bu kitabe harf yapısı ve istifi ile bütünüyle değerlendirildiğinde 19. Yüzyıl celi sülüs hattatı Mustafa Rakım Efendi öncesinin en iyi örneğidir. Hattat Ali Yahya Sufi’nin mezarının kaynaklara göre Üsküdar Karacaahmet Mezarlığındaki Hattatlar Sofasında Şeyh Hamdullah’ın yanında olduğu belirtilir. Ama bu bilgilere karşın mezar taşı bulunamamıştır.