HATTAT HÜSEYIN SAH

Hattat Hüseyin Şah veya Hüsamettin Çelebi;  Sultan II. Beyazıt döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Amasya’da doğmuş ve baba adı Mustafa’dır. Şeyh Hamdullah’ın önemli talebelerinden biridir. Şeyh Hamdullah’tan hutut-ı mütenevviayı öğrenmiş ve Şeyh’in en gözde talebelerinden biri olmuştur. Birçok kimse, yazısını hocası Şeyh Hamdullah’ın yazısından ayırmakta güçlük çekmiştir. Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede’nin arkadaşı olan Hüseyin Şah, bu vesile ile hocasına daima yakın oldu. Ve hocasından daha fazla istifade etmek fırsatını yakaladı. Başarısı ile kendini kabul ettirip icazet aldı.

Sultan II. Beyazıt tahta geçince o da hocası Şeyh Hamdullah ile beraber İstanbul’a göçtü. Sırası ile Divan-ı Hümayun katipliğine, hazine-i Amire katipliğine tayin edildi. Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkışıyla kendini Alemdağ’da inzivaya verdi. Mezarı hocasının yanındadır. Hayatı boyunca büyük bir gayretle çalıştı. Birçok eser verdi. Çok sayıda talebe yetiştirdi. Eserlerinin en önemlileri İstanbul Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ndedir. Enam-ı Şerif önemli bir eseridir. Türk İslam eserleri Müzesinde bulunan nesih kıtalarıdır. Ayrıca sabancı Müzesinde nesih hattıyla yazılmış dua mecmuası mevcuttur.