HATTAT ISMAIL HAKKI ALTUNBEZER

İsmail Hakkı Altunbezer;  Sultan II. Abdülhamit döneminde yaşamaış önemli bir hattattır. 1873 yılında İstanbul’un Kuruçeşme semtinde doğdu. İsmail Hakkı Altunbezer, hattat bir aileden gelmektedir. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin (1801-1876) öğrencilerinden olan babası Mehmet İlmi Efendi (1839-1924), İsmail Hakkı’nın ilk hat hocasıdır. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde resim eğitimi alarak mezun olduktan sonra Divan-ı Hümayun Kalemi’nde Sami Efendi’nin (1838-1912) öğrencisi olmuş ve hocasından divani, celi divani ve celi sülüs yazılarının yanı sıra tuğra çekmesini de öğrenerek Babıali’de birinci tuğrakeş mertebesine yükselmiştir. Divan-ı Hümayun’dan çıkan ferman, berat ve menşur gibi resmi belgelerdeki tuğraları çeken tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer, bu belgelerin divani ve celi divani yazılarını da yazmıştır.

1915 yılında açılan Medresetü’l-hattatin’de tuğra ve celi sülüs dersleri veren Altunbezer, 1928 yılındaki Harf Devrimi’nin ardından tezhip dersleri vermeye başlamıştır. İsmail Hakkı Altunbezer, Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonuna yeni katılan eserinde, koyu renk zemin üzerine zırnık mürekkebi ile kalıbı çıkarılmış bir ibarenin sonu ve hattat ketebesi görülmektedir. Yazı kalıpları, iğneleme ve silkeleme yöntemleri ile hazırlanır. Hattat, koyu renk kağıt üzerine zırnık mürekkebi ile yazıyı yazar, bu kâğıdın altına ikinci bir kağıt yerleştirir ve üstteki kağıttaki yazıların çevresini sık aralıklarla iğneler. Böylece, yazı alttaki kağıda kopyalanmış olur. Alttaki kâğıda alt kalıp denir. Alt kalıp, yazının uygulanması istenen yüzeye yerleştirilir ve kömür tozu sürülmüş bir çuha iğne delikleri üzerinde gezdirilerek, yazının altta kalan yüzeye kopyalanması sağlanır. Bu işleme, yazı silkelemek adı verilir. Hakkı ketebeli Yazı Kalıbında, iğneleme işleminden kalan iğne delikleri görülmektedir. Eser, 2009 yılının Nisan ayında satın alınarak Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonuna katılmıştır. Müze Koleksiyonunda, hattata ait iki Levha yer almaktadır.