Portfolio Category: PADISAH TÜRBELERI

FATIH SULTAN I. SELIM TÜRBESI

Yavuz Sultan Selim Türbesi; İstanbul Suriçi Fatihte bulunan Yavuz Sultan Selim Camisi’nin avlusunda 1522 yılında Mimar Acem Ali tarafından inşa edilmiştir. Türbe, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Yavuz Sultan Selim’in gömüldüğü yerin üzerine yaptırılmıştır. Yavuz Sultan Selim Camisini de Kanuni Sultan Süleyman 1522 yılında yaptırmıştır. Yavuz Sultan Selim 9. Osmanlı padişahıdır. Yavuz Sultan Selim, Sultan II.…
DEVAMI

SULTANAHMET SULTAN I. AHMET TÜRBESI

Sultan I. Ahmet Türbesi;  İstanbul Suriçi Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Sultan I. Ahmet Külliyesi’nin kuzeydoğu köşesine 1619 yılında inşa edilmiştir. Duvar ile çevrili olan türbenin arkasında bir darülkurra, revakların önündeki köşede daha önce sebil olan ve 19. yüzyılda muvakkithaneye dönüştürülen, günümüzde Türbeler Müzesi Müdürlüğü olarak kullanılan bir yapı bulunmaktadır. Sultan I. Ahmet’in 1617’de ölümünden sonra Sultan…
DEVAMI

FATIH SULTAN II. MEHMET TÜRBESI

Fatih Sultan Mehmet Türbesi;  İstanbul Suriçi Fatihteki, Fatih Camii haziresinde, 2126. ada, 1. parselde yer almaktadır. İlk türbe binası, Fatih Sultan Mehmet’ın vefatından sonra yapılmıştır. İnşa tarihi belli değildir. Bu türbe, 1765 yılındaki depremde cami ile birlikte tamamen yıkılmıştır. Türbe ve camiyi, 1766 yılında Sultan III. Mustafa, o devrin üslubuna göre Mimar Mehmet Tahir Ağa’ya…
DEVAMI

SÜLEYMANIYE KANUNI SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESI

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi; İstanbul Suriçi Süleymaniye Süleymaniye Külliyesi’nin haziresinde 377. ada, 5. parselde inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, onuncu Osmanlı padişahıdır. Yavuz Sultan Selim’in Hafsa Sultan’dan 27 Nisan 1495 tarihinde, Trabzon’da dünyaya gelen oğludur. Küçük yaştan itibaren iyi bir terbiye ve tahsil ile yetiştirildi. Manisa Valisi iken, babası Yavuz Sultan Selim’in 22 Eylül 1520…
DEVAMI