HAT ESERLERI

 • HATTAT ABDULLAH KIRIMI

  HATTAT ABDULLAH KIRIMI

  Abdullah Kırimi;  Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Kırım doğumlu olup Tatar Katip ismiyle tanınmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında İstanbul’a yerleşmiştir. Sülüs ve nesih yazıda, Abdullah Amasi’den sonra döneminin en başarılı hattatlarından biridir. Abdullah Kırimi, Şeyh Hamdullah’ın torunu Derviş Mehmet’ten sülüs ve nesih yazılarda ders görmüş ve icazet almıştır. Şeyh Hamdullah2ın yolunda ilerleyerek bir süre sonra, üslup bakımından ...

  Devamı

 • HATTAT AHMET SEMSETTIN KARAHISARI

  HATTAT AHMET SEMSETTIN KARAHISARI

  Ahmet Şemsettin Karahisari;  Kanuni Sultan Süleyman dönemi hattatlarından olup az sayıda eseri günümüze ulaşmıştır. Hattat Ahmet Şemsettin 1470 tarihlerinde doğduğu tahmin edilmektedir. Eserlerindeki imzalardan Afyonkarahisar'da doğduğu tahmin edilmektedir. Yakut ekolünün ünlü hattatlarından Esedullah Kirmani'den ders aldı. Eserlerinin ketebe kayıtlarından bu hattattan icazetli olduğu anlaşılmaktadır. Hattat Ahmet Şemsettin, Şeyh Hamdullah’ın talebelerinden İshak Cemalettin Halvetiye intisab ederek tasavvuf yoluna girmiştir. Kanuni Sultan ...

  Devamı

 • HATTAT ALI YAHYA SUFI

  HATTAT ALI YAHYA SUFI

  Hattat Ali Yahya Sufi;  Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Ali Yahya Sufi’nin doğum tarihi bilinmez. Yaşadığı dönemle ilgili de fazla bilgi bulunmamaktadır. Babası Yahya Sufi’de dönemin önemli hattatlarından biridir. Osmanlı celi sülüs hattının Mustafa Rakım Efendi önceki döneminin önemli sanatçısıdır. Yazdığı önemli eserlerden biri Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun üzerindeki kitabedir. Bu kitabe ile celi sülüs yazının temelleri ...

  Devamı

 • HATTAT HASAN ÇELEBI

  HATTAT HASAN ÇELEBI

  Hattat Hasan Çelebi;  Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Süleymaniye Camii içinde çok önemli eserleri bulunmaktadır. Büyük Hattat Ahmet Karahisari’nin en önemli talebelerinden olan Hasan Efendi’nin doğumu ile ilgili bilgiler yoktur. Kendisi Çerkez asıllı olan Hasan Çelebi başlar da Karahisari’nin kölesi idi. Zamanla üstadın manevi oğlu olmuştur. Hasan Çelebi, Ahmet Karahisarı’nin yanında yazı dersleri gördü. Üstün kabiliyeti ortaya ...

  Devamı

 • HATTAT HÜSEYIN SAH

  HATTAT HÜSEYIN SAH

  Hattat Hüseyin Şah veya Hüsamettin Çelebi;  Sultan II. Beyazıt döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Amasya’da doğmuş ve baba adı Mustafa’dır. Şeyh Hamdullah’ın önemli talebelerinden biridir. Şeyh Hamdullah’tan hutut-ı mütenevviayı öğrenmiş ve Şeyh’in en gözde talebelerinden biri olmuştur. Birçok kimse, yazısını hocası Şeyh Hamdullah’ın yazısından ayırmakta güçlük çekmiştir. Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede’nin arkadaşı olan Hüseyin Şah, bu vesile ile hocasına ...

  Devamı

 • HATTAT ISMAIL HAKKI ALTUNBEZER

  HATTAT ISMAIL HAKKI ALTUNBEZER

  İsmail Hakkı Altunbezer;  Sultan II. Abdülhamit döneminde yaşamaış önemli bir hattattır. 1873 yılında İstanbul’un Kuruçeşme semtinde doğdu. İsmail Hakkı Altunbezer, hattat bir aileden gelmektedir. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin (1801-1876) öğrencilerinden olan babası Mehmet İlmi Efendi (1839-1924), İsmail Hakkı’nın ilk hat hocasıdır. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde resim eğitimi alarak mezun olduktan sonra Divan-ı Hümayun Kalemi’nde Sami Efendi’nin (1838-1912) öğrencisi olmuş ve hocasından ...

  Devamı

 • HATTAT KASIM GUBARI

  HATTAT KASIM GUBARI

  Hattat Kasım Gubari;  Sultan I. Ahmet döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Diyarbakır’da doğmuştur. Maalesef birçok Osmanlı Hattatında olduğu gibi doğum tarihi bilinmez. Şerif Abdullah ismindeki bir hattattan sülüs ve nesih meşk etmiştir. Kendisi de medresede hocalık etmiştir. Küçük bir pirinç tanesi üstüne İhlas Suresi’ni yazdığı için kendinse Gubari denmiştir. Sultanahmet Camisi’nin celi sülüs yazıları Kasım Gubari tarafından yazılmıştır. Bu yazılar ...

  Devamı

 • HATTAT KATIPZADE MEHMET REFI EFENDI

  HATTAT KATIPZADE MEHMET REFI EFENDI

  Katipzade Mehmet Refi Efendi;  Sultan III. Mustafa döneminde yaşamış önemli bir hattattır. İstanbul’da 1700 tarihlerinin başlarında doğmuş olup, kesin doğum tarihi belli değildir. Babası Mustafa Efendi, Divan-ı Hümayun Çavuşları katibi olduğu için Mehmet Refi Efendi’ye Katipzade denmiştir. Sulüs ve nesih yazılarını Kevkeb Hafız Mehmet Efendi’den öğrendi. Daha sonra Eğrikapılı Mehmet Rasim Efendi’den meşk ederek icazetnamesini aldı. Talik hattını, Kazasker Abdülbaki ...

  Devamı

 • HATTAT MAHMUT CELALETTIN EFENDI

  HATTAT MAHMUT CELALETTIN EFENDI

  Mahmut Celalettin Efendi; Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış önemli bir hattattır Aslen Dağıstan’da doğmuştur. Kesin doğum tarihi bilinmemektedir. Ailesi ile Dağıstan’dan İstanbul’a göçmüştür. İlkyazım derslerini Ak Molla Ömer Efendi ve Hoca Rasim Efendi’nin talebelerinden Abdüllatif Efendi’den almıştır. Yamakzade Salih Efendi ve Ebubekir Raşit Efendi’ye yazı dersi almak için yaptığı müracaatlar ise, dik başlılığı sebebiyle reddedilmiştir. Bunun üzerine, Hafız Osman Efendi’nin ...

  Devamı