MEZAR TASLARI

 • BEYAZIT HAZIRESI KADIASKER ISHAK EFENDI MEZARI

  BEYAZIT HAZIRESI KADIASKER ISHAK EFENDI

  Kadıasker İshak Efendi Mezar Taşı; İstanbul Suriçi Beyazıt Kaptanzade Haziresi Beyazıt Meydanında bulunan Kaptanıderya İbrahim Paşa Külliyesinin haziresindedir. Kadıasker Izhak Efendi’nin hayatı konusunda fazla bir bilgi yoktur. Mezar sandukalı lahit tarzında olup baştaşı sarık ve serpuşludur. Mezarın baş taşındaki kitabesinde hattat imzası yoktur. Ama yazı celi talik ile yazılmıştır.11 satırlık kitabe çok zarif yazılmıştır. Ayrıca taşa çok ustalıkla hak edilmiştir. ...

  Devamı

 • BEYAZIT HAZIRESI MIMAR KEMALETTIN MEZARI

  BEYAZIT HAZIRESI MIMAR KEMALETTIN MEZARI

  Mimar Kemalettin Mezar Taşı; İstanbul Suriçi Beyazıt Camisi’nin haziresinde bulunur. Mimar Kemalettin Üsküdar’da bir deniz Albayının oğlu olarak 1870 tarihinde dünyaya geldi. Öğrenim sırasında Arapça ve Fransızca öğrendi. Daha sonra Mühendis Mektebinden birincilikle mezun oldu. Almanya’da da tahsil etmiş ve ülkeye dönünce Mühendis Mektebine hoca olarak atanmıştır. Hocalığının yanı sıra serbest mimarlık yapmıştır.  Aynı dönemde Seraskerlik Dairesi Baş mimarı olarak ...

  Devamı

 • DIVANYOLU HAZIRESI HALIM PASA MEZARI

  DIVANYOLU HAZIRESI HALIM PASA MEZARI

  Mehmet Halim Paşa Mezar Taşı;  İstanbul Suriçi Divanyolu’nda bulunan Sultan II. Mahmut Türbesi bahçesinde bulunan hazirede bulunmaktadır. Orta kısımda süslü parmaklıklarla çevrilidir. Osmanlı tarihinde isyan ile farklı bir yere sahip Kavalalı Mehmet Paşa’nın oğlu olan Mehmet Abdülhalim Paşa Kahirede doğmuştur. Bestekar ve musikişinas olan Paşa, Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilmesinde rol oynamış ve Sultan V. Murat’ın cülüsünü desteklemiştir. Mehmet Abdülhalim Paşa’nın ...

  Devamı

 • DIVANYOLU HAZIRESI LOFÇALI IBRAHIM MEZARI

  DIVANYOLU HAZIRESI LOFÇALI IBRAHIM MEZAR

  Lofçalı İbrahim Derviş Paşa'nın (1822-1896) Mezar Taşı;  İstanbul Suriçi Divanyolu’nda bulunan Sultan II. Mahmut Türbesinin haziresindedir. Müşiranı kiramdan Lofçalı İbrahim Derviş Paşa'nın mezarı olduğu hakkında şu bilgiler yer alır. Mezar taşının üzerinde iki adet ay ve yıldız şekilleri yerleştirilmiştir. Osmanlı'nın son döneminde kabul edilen Türk bayrağının simgeleri idi. Derviş Paşa, ömrü hayatında Balkanlar, Anadolu ve Kafkasya'da nice muharebelerde bulunmuş, ay ...

  Devamı

 • DIVANYOLU HAZIRESI SADULLAH PASA MEZARI

  DIVANYOLU HAZIRESI SADULLAH PASA MEZARI

  Sadullah Rami Paşa Mezar Taşı; İstanbul Suriçi Divanyolu haziresindedir. Tanzimat sonrası dönemin reformist bürokratları arasındaki en ilginç simalardan biri olan Sadullah Rami Paşa 1838’de Erzurum’da doğdu. Şair ve vezir Esat Muhlis Paşa’nın oğludur. Sadullah Paşa, Tanzimat dönemi edebiyatçılar arasında kuvvetli nesir yazıları ile öne çıkmış bir şahsiyettir. İlköğretimini bitirdikten sonra özel olarak Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini öğrendi. Fransız ve ...

  Devamı

 • DIVANYOLU HAZIRESI TATARZADE IBRAHIM

  DIVANYOLU HAZIRESI TATARZADE IBRAHIM

  Kaptan Tatarzade İbrahim Paşa Mezar Taşı; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu’nda bulunan Sultan II. Mahmut Türbesinin haziresinde bulunmaktadır. Mora hanedanından Kaptan Tatarzade İbrahim Paşa’nın mezarı bu coğrafyada görülen en önemli mezar taşıdır. Bi sanat şaheseridir. Mermer lahit, bir heykeltıraşın elinden çıkmış kadar muhteşem bir ince incelik gösterir. Lahit kaidesinin alt kısmında lahdi saran zincir ve lahdin üstünde dolanan halat o kadar ...

  Devamı

 • EYÜP HAZIRESI ALIRIZA PASA MEZARI

  EYÜP HAZIRESI ALIRIZA PASA MEZARI

  Ali Rıza Paşa Mezar Taşı; İstanbul Surdışı Eyüp’te Eyüp Camiinin kuzey tarafındaki Bostan iskelesi Sokaktaki mezarlıktadır. Daha detaylı bir anlatım olarak Eyüp Camiinden Haliçe doğru giden sokak üzerine Mihrişah Sultan’ın yaptırdığı ve halen faal olan bir imaret bulunmaktadır. Bu imaretin karşısındaki mezarlıktadır. Ali Rıza Paşa 1837 tarihinde vefat etmiştir. Mezar taşı döneminin simgesi olan Mahmudi püsküllü fesiyle sembolize edilmiştir. Lahdin ...

  Devamı

 • EYÜP HAZIRESI HALIL RIFAT PASA MEZARI

  EYÜP HAZIRESI HALIL RIFAT PASA MEZARI

  Halil Rıfat Paşa Mezar Taşı;  İstanbul Surdışı Eyüp Hüsrev Paşa türbesi arkasındaki hazirede medfundur. Türbesi Bostan İskelesi Sokağı ile Boyacı Sokağının birleştiği yerdedir. Halil Rifat Paşa (1827 - 1901) Sultan II.Abdülhamit saltanatında, 7 Kasım 1895 - 9 Kasım 1901 tarihleri arasında altı yıl sadrazamlık yapmış, bunun öncesinde de Sivas ve İzmir valilikleri hizmetlerinde bulunmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. Eyüp’te Hüsrev ...

  Devamı

 • EYÜP HAZIRESI HOCA SADETTINEFENDI MEZARI

  EYÜP HAZIRESI HOCA SADETTINEFENDI MEZARI

  Hoca Sadettin Efendi Mezar Taşı; İstanbul Surdışı Eyüp Meydanı’nda bulunan Saçlı Abdülkadir Mescidi’nin haziresindedir. Mescit girişinden hazireye girilince soldadır. da bulunan Saçlı Abdülkadir Mescidi’nin haziresindedir. Mescit girişinden hazireye girilince soldadır. Hoca Sadettin Efendi; Yavuz Sultan Selim’in ünlü nedimi Hasancan’ın oğludur. Hoca Sadettin Efendi burada beş oğlu ve iki torunu ile yatmaktadır. Hoca Sadettin Efendi ilmiye sınıfına girerek 1556 ila 1573 ...

  Devamı