MEZAR TASLARI

 • EYÜP HAZIRESI MÜSIR MAHMUT PASA MEZARI

  EYÜP HAZIRESI MÜSIR MAHMUT PASA MEZARI

  Müşir Mahmut Paşa Mezar Taşı; İstanbul Surdışı Eyüp Bostan İskelesi Caddesi üzerinde Mihrişah Sultan İmareti karşısında, Hüsrev Paşa Türbesi arkasındaki hazirede bulunmaktadır. Mezar sanduka baş ve ayak taşı tasarımıyla 19. Yüzyıl mezarlarının özellikleri görülür. Batı tesiri altında ki süsleme örneklerinin kullanıldığı ve formu itibariyle kadın mezarlarını anlatan çizgisi ile değişik bir mezar taşıdır. Baş taşındaki kitabesi, açılmış rulo şeklinde ferman ...

  Devamı

 • EYÜP HAZIRESI SEYYIT AHMET EFENDI MEZARI

  EYÜP HAZIRESI SEYYIT AHMET EFENDI MEZARI

  Seyyit Ahmet Efendi’nin Mezar Taşı; İstanbul Surdışı Eyüp Ebussuud haziresinde bulunmaktadır. Seyyit Ahmet Efendi hayatında tüccarlık yapmıştır. Mezarın dikkat çeken yönü mezar kitabesindeki yazılar üstündeki çiçek motiflerinin zenginliğidir. Hamidi fesli serpuşun boyun kısmının altında yer alan süslemeler, natüralist çiçeklerle simetrik olarak oluşturulmuştur. Bu kompozisyon taşa çok başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Çiçekli süslemeleriyle kadın mezarını andırır. Mezar taşının hattatı belli değildir. ...

  Devamı

 • FATIH HAZIRESI GAZI AHMET MUHTAR PASA

  FATIH HAZIRESI GAZI AHMET MUHTAR PASA

  Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mezar Taşı; İstanbul Suriçi Fatih Camii haziresinde, Gazi Osman Paşa türbesi arkasında kalmaktadır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Sultan V. Mehmet Reşat döneminde üç ay Osmanlı sadrazamlığını yapmış önemli bir devlet adamıdır. 93 harbi diye bilinen 1877-1787 yıllarındaki savaşta Kafkas Cephesi Komutanlığını yapmış ve önemli başarılara imza atmıştır. Bu savaştaki kahramanlıklarından dolayı Sultan II. Abdülhamit tarafından altın ...

  Devamı

 • FATIH HAZIRESI MÜSIR MEHMET SAKIR PASA

  FATIH HAZIRESI MÜSIR MEHMET SAKIR PASA

  Müşir Mehmet Şakir Paşa Mezar Taşı;  İstanbul Suriçi Fatih Cami haziresinde Gazi Osman Paşa türbesine bitişik metal bir şebeke içinde bulunan sandukalı lahit mezar, mermer işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Baş taşı püsküllü Hamidi fesli üstüvani gövdeli taşa sarılmış hissi veren kumaş parçasının üzerinde beş satırdan oluşan kitabe yer alır. Mermer öyle ustalıkla işlenmiştir ki kumaşın kıvrımları hissedilir. Mezar taşı ...

  Devamı

 • FATIH HAZIRESI OSMAN NURI PASA MEZARI

  FATIH HAZIRESI OSMAN NURI PASA MEZARI

  Osman Nuri Paşa Mezar Taşı;  İstanbul Suriçi Fatih Cami haziresinde bulunan mezar taşı baş ve ayak taşı tasarımıyla dikkati çeker. Sandukalı mezarın baş taşı üzerinde mezar kitabesi, ayak taşı üzerinde vazo içinden çıkan simetrik düzenlenmiş gül motiflerinden oluşan kompozisyon bulunur. Ayak taşı tek başına bir hanım mezar taşını hatırlatmaktadır. Baş ve ayak taşı form olarak birbirlerinin benzeridir. Baş taşının serpuşu, ...

  Devamı

 • FATIH HAZIRESI SAIT ÜNSI EFENDI

  FATIH HAZIRESI SAIT ÜNSI EFENDI

  Sait Ünsi Efendi Mezar taşı Fatih Camii haziresinde bulunmaktadır. Vefat tarihi 1903 yılıdır. Mezar taşı üzerindeki kitabe çok estetik olmamasına rağmen kitabede bulunan ifade olarak çok önemlidir. Mezar baş ve ayak taşından oluşmaktadır. Baş taşı üzerinde sarık şeklinde bir serpuş bulunmaktadır. Ayak taşı ise vazodan çıkan çiçek motifleriyle süslüdür. 61 yaşında vefat eden Sait Ünsi Efendi’nin hac farizasının yerine getirmiş ...

  Devamı

 • SILIVRIKAPI HAZIRESI SALIHA SULTAN MEZARI

  SILIVRIKAPI HAZIRESI SALIHA SULTAN MEZAR

  Saliha Hatun Mezar Taşı; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa Silivrikapı Hadım İbrahim Paşa camii haziresindedir. 28 Eylül 1730 tarihinde İstanbul’da başlayan Patrona Halil isyanı Osmanlı tarihindeki önemli olaylardan biridir. İsyan günlerce sürmüş ve kente büyük zarar vermiştir. Patrona Halil denilen isyancı başının öldürülmesi ile isyan sona ermiştir. Dönemin devlet adamlarında Gülşeni Ağanın kızı Patrona Halil tarafından zorla kaçırılarak zevcesi yapılmıştır. Gülşeni Ağa’nın ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR AYAZMA HAZIRESI ÇUKADAR AGA

  ÜSKÜDAR AYAZMA HAZIRESI ÇUKADAR AGA

  Çukadar Mustafa Ağa Mezar Taşı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakası Üsküdar Ayazma’da bulunan Sultan III. Mustafa’nın yaptırdığı Ayazma Camii’nin haziresinde bulunan bir mezar taşıdır. Yeniçerilerin giydiği Börk olarak adlandırılan Yeniçeri Başlığı simgelenmiş bir mezar taşıdır. Bu mezar taşı çok özeldir. Bu tür taşlardan İstanbul mezarlıklarında çok az vardır. Börk keçeden yapılan bir başlıktır. Osmanlı’da heykel sanatı olmamasına rağmen bu börk muhteşem ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR HAZIRESI SINAN PASA MEZARI

  ÜSKÜDAR HAZIRESI SINAN PASA MEZARI

  Kaptanıderya Sinan Paşa Mezar Taşı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar İskele meydanındaki, Mihrimah Sultan Haziresinde bulunmaktadır. Sinan Paşa Sadrazam Rüstem Paşa’nın kardeşidir. Enderun’da yetişmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kaptan-ı Deryalık yapmıştır. Sinan Paşa İstanbul Beşiktaş’ta kendi adına bir cami yaptırmıştır. Kendi yaptırdığı cami bitmeden vefat ettiği için Üsküdar’daki Mihrimah Sultan haziresine gömülmüştür. Mezar, 16.yüzyıl taş işçiğinin şaheser bir örneğidir. Mezar, ...

  Devamı