SANAT

 • EYÜP HAZIRESI MÜSIR MAHMUT PASA MEZARI

  EYÜP HAZIRESI MÜSIR MAHMUT PASA MEZARI

  Müşir Mahmut Paşa Mezar Taşı; İstanbul Surdışı Eyüp Bostan İskelesi Caddesi üzerinde Mihrişah Sultan İmareti karşısında, Hüsrev Paşa Türbesi arkasındaki hazirede bulunmaktadır. Mezar sanduka baş ve ayak taşı tasarımıyla 19. Yüzyıl mezarlarının özellikleri görülür. Batı tesiri altında ki süsleme örneklerinin kullanıldığı ve formu itibariyle kadın mezarlarını anlatan çizgisi ile değişik bir mezar taşıdır. Baş taşındaki kitabesi, açılmış rulo şeklinde ferman ...

  Devamı

 • EYÜP HAZIRESI SEYYIT AHMET EFENDI MEZARI

  EYÜP HAZIRESI SEYYIT AHMET EFENDI MEZARI

  Seyyit Ahmet Efendi’nin Mezar Taşı; İstanbul Surdışı Eyüp Ebussuud haziresinde bulunmaktadır. Seyyit Ahmet Efendi hayatında tüccarlık yapmıştır. Mezarın dikkat çeken yönü mezar kitabesindeki yazılar üstündeki çiçek motiflerinin zenginliğidir. Hamidi fesli serpuşun boyun kısmının altında yer alan süslemeler, natüralist çiçeklerle simetrik olarak oluşturulmuştur. Bu kompozisyon taşa çok başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Çiçekli süslemeleriyle kadın mezarını andırır. Mezar taşının hattatı belli değildir. ...

  Devamı

 • FATIH HAZIRESI GAZI AHMET MUHTAR PASA

  FATIH HAZIRESI GAZI AHMET MUHTAR PASA

  Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mezar Taşı; İstanbul Suriçi Fatih Camii haziresinde, Gazi Osman Paşa türbesi arkasında kalmaktadır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Sultan V. Mehmet Reşat döneminde üç ay Osmanlı sadrazamlığını yapmış önemli bir devlet adamıdır. 93 harbi diye bilinen 1877-1787 yıllarındaki savaşta Kafkas Cephesi Komutanlığını yapmış ve önemli başarılara imza atmıştır. Bu savaştaki kahramanlıklarından dolayı Sultan II. Abdülhamit tarafından altın ...

  Devamı

 • FATIH HAZIRESI MÜSIR MEHMET SAKIR PASA

  FATIH HAZIRESI MÜSIR MEHMET SAKIR PASA

  Müşir Mehmet Şakir Paşa Mezar Taşı;  İstanbul Suriçi Fatih Cami haziresinde Gazi Osman Paşa türbesine bitişik metal bir şebeke içinde bulunan sandukalı lahit mezar, mermer işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Baş taşı püsküllü Hamidi fesli üstüvani gövdeli taşa sarılmış hissi veren kumaş parçasının üzerinde beş satırdan oluşan kitabe yer alır. Mermer öyle ustalıkla işlenmiştir ki kumaşın kıvrımları hissedilir. Mezar taşı ...

  Devamı

 • FATIH HAZIRESI OSMAN NURI PASA MEZARI

  FATIH HAZIRESI OSMAN NURI PASA MEZARI

  Osman Nuri Paşa Mezar Taşı;  İstanbul Suriçi Fatih Cami haziresinde bulunan mezar taşı baş ve ayak taşı tasarımıyla dikkati çeker. Sandukalı mezarın baş taşı üzerinde mezar kitabesi, ayak taşı üzerinde vazo içinden çıkan simetrik düzenlenmiş gül motiflerinden oluşan kompozisyon bulunur. Ayak taşı tek başına bir hanım mezar taşını hatırlatmaktadır. Baş ve ayak taşı form olarak birbirlerinin benzeridir. Baş taşının serpuşu, ...

  Devamı

 • FATIH HAZIRESI SAIT ÜNSI EFENDI

  FATIH HAZIRESI SAIT ÜNSI EFENDI

  Sait Ünsi Efendi Mezar taşı Fatih Camii haziresinde bulunmaktadır. Vefat tarihi 1903 yılıdır. Mezar taşı üzerindeki kitabe çok estetik olmamasına rağmen kitabede bulunan ifade olarak çok önemlidir. Mezar baş ve ayak taşından oluşmaktadır. Baş taşı üzerinde sarık şeklinde bir serpuş bulunmaktadır. Ayak taşı ise vazodan çıkan çiçek motifleriyle süslüdür. 61 yaşında vefat eden Sait Ünsi Efendi’nin hac farizasının yerine getirmiş ...

  Devamı

 • HATTAT ABDULLAH KIRIMI

  HATTAT ABDULLAH KIRIMI

  Abdullah Kırimi;  Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Kırım doğumlu olup Tatar Katip ismiyle tanınmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında İstanbul’a yerleşmiştir. Sülüs ve nesih yazıda, Abdullah Amasi’den sonra döneminin en başarılı hattatlarından biridir. Abdullah Kırimi, Şeyh Hamdullah’ın torunu Derviş Mehmet’ten sülüs ve nesih yazılarda ders görmüş ve icazet almıştır. Şeyh Hamdullah2ın yolunda ilerleyerek bir süre sonra, üslup bakımından ...

  Devamı

 • HATTAT AHMET SEMSETTIN KARAHISARI

  HATTAT AHMET SEMSETTIN KARAHISARI

  Ahmet Şemsettin Karahisari;  Kanuni Sultan Süleyman dönemi hattatlarından olup az sayıda eseri günümüze ulaşmıştır. Hattat Ahmet Şemsettin 1470 tarihlerinde doğduğu tahmin edilmektedir. Eserlerindeki imzalardan Afyonkarahisar'da doğduğu tahmin edilmektedir. Yakut ekolünün ünlü hattatlarından Esedullah Kirmani'den ders aldı. Eserlerinin ketebe kayıtlarından bu hattattan icazetli olduğu anlaşılmaktadır. Hattat Ahmet Şemsettin, Şeyh Hamdullah’ın talebelerinden İshak Cemalettin Halvetiye intisab ederek tasavvuf yoluna girmiştir. Kanuni Sultan ...

  Devamı

 • HATTAT ALI YAHYA SUFI

  HATTAT ALI YAHYA SUFI

  Hattat Ali Yahya Sufi;  Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Ali Yahya Sufi’nin doğum tarihi bilinmez. Yaşadığı dönemle ilgili de fazla bilgi bulunmamaktadır. Babası Yahya Sufi’de dönemin önemli hattatlarından biridir. Osmanlı celi sülüs hattının Mustafa Rakım Efendi önceki döneminin önemli sanatçısıdır. Yazdığı önemli eserlerden biri Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun üzerindeki kitabedir. Bu kitabe ile celi sülüs yazının temelleri ...

  Devamı