SANAT

 • HATTAT SEYH HAMDULLAH

  HATTAT SEYH HAMDULLAH

  Hattat şeyh Hamdullah;  Sultan II. Beyazıt döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Fatih Sultan Mehmet’in 1481 yılında vefatı üzerine Amasya sancağındaki oğlu Sultan Beyazıt İstanbul’a gelerek tahta geçmiştir. Kısa bir süre sonra da Amasya’da tanıdığı ve takdir ettiği Şeyh Hamdullah adlı hattatı başkente davet etmiş, O da ailesi ve kendi gibi hattat olan damadıyla beraber İstanbul’a gelmiştir. Sultan Şeyh Hamdullah’a İstanbul ...

  Devamı

 • HATTAT SULTAN ABDÜLMECIT

  HATTAT SULTAN ABDÜLMECIT

  Hattat Sultan Abdülmecit; 1823 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Hattat padişahlar arasında önemli bir yere sahiptir. İleri görüşlü ve keskin zekalı biri olarak bilinir. Saltanat yılları, Tanzimat’ın ilanı ile oldukça hareketli geçen padişah, hayır eserlerine çok önem vermiş ve bu döneminde birçok camiyi tamir ettirmiştir. Bunların yanında birçok ta yeni camiler yaptırmıştır. Hat sanatını Mehmet Celalettin’in talebesi Mehmet Tahir Efendi’den öğrenmiştir. Sülüs ...

  Devamı

 • HATTAT SULTAN II. MAHMUT

  HATTAT SULTAN II. MAHMUT

  Hattat Sultan II. Mahmut;  Şiir müsiki yanında güzel yazıya da meraklı olan Sultan II. Mahmut 1785 yılında doğmuştur. Babası I. Abdülhamit, annesi Nakşidil Valide Sultan’dır. Amcası Sultan III. Selim ‘in himayesinde yetişti. Daha şehzadeliğinde Adli mahyası ile şiirler yazdı. Şehzadeliğinde Kebeçizade Mehmet Vasfi Efendi’den sülüs-nesih çalışarak 1807 tarihinde icazet aldı. 1808 tarihinde padişah oldu. Padişah olduktan sonra Hattat Mustafa Rakım ...

  Devamı

 • HATTAT SUYOLCU MUSTAFA EYYÜBI

  HATTAT SUYOLCU MUSTAFA EYYÜBI

  Suyolcu Mustafa Eyyübi Efendi;  Osmanlı Hat dünyasında Suyolcu veya Eyyübi isimleri ile tanınır. Doğum tarihi bilinmekte olup Eyüp’te doğmuştur. Devhatül-Küttab isimli önemli bir eseri yazan Mehmet Necip Efendi’nin büyükbabasıdır. Hat sanatı derslerine Dede ile başlayıp I.Derviş Ali’nin öğretiminden geçti. Kısa sürede ahlam-ı siteyi öğrenerek icazetname aldı. Daha sonra Kadiri tarikatına intizap edip tasavvuf terbiyesi aldı. Elliden fazla Mushaf, yüz adet ...

  Devamı

 • HATTAT TEKNECIZADE IBRAHIM EFENDI

  HATTAT TEKNECIZADE IBRAHIM EFENDI

  Teknecizade İbrahim Efendi; Sultan IV. Mehmet döneminde yaşamış önemli bir hattattır. İstanbul doğumlu olup daha çok celi yazı ile meşhur olmuştur. Teknecizade İbrahim Efendi’nin yazıları Hat sanatının tarihi seyri içinde bir merhaleyi teşkil etmesi açısından çok önemlidir. Osmanlı’da celi sülüs yazının terakki ettiği ve harflerin güzelleşmesi uğrunda çok yol kat edildiği bilinmektedir. Bu gelişme Teknecizade’nin yazılarında görülmektedir. Belli harflerde bir ...

  Devamı

 • HATTAT YESARI MEHMET ESAT EFENDI

  HATTAT YESARI MEHMET ESAT EFENDI

  Yesari Mehmet Esat Efendi;  Sultan I. Abdülhamit döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Yesari Mehmet Esat Efendi selefleri olan, hat sanatının ustalarından, Şeyh Hamdullah, Süleymaniye camiindeki yazılarını hayranlıkla gördüğümüz Ahmet Şemsettin Karahisari ve 17. asrın en büyük Hattatı Hafız Osman Efendiler gibi hat sanatına yenilik getirmiştir. Osmanlı sanatkarları belli başlı hat nevileri olan; Kufi, Muhakkak, Reyhani, Nesih, Celi Sülüs, Tevki, Raik'a, ...

  Devamı

 • SILIVRIKAPI HAZIRESI SALIHA SULTAN MEZARI

  SILIVRIKAPI HAZIRESI SALIHA SULTAN MEZAR

  Saliha Hatun Mezar Taşı; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa Silivrikapı Hadım İbrahim Paşa camii haziresindedir. 28 Eylül 1730 tarihinde İstanbul’da başlayan Patrona Halil isyanı Osmanlı tarihindeki önemli olaylardan biridir. İsyan günlerce sürmüş ve kente büyük zarar vermiştir. Patrona Halil denilen isyancı başının öldürülmesi ile isyan sona ermiştir. Dönemin devlet adamlarında Gülşeni Ağanın kızı Patrona Halil tarafından zorla kaçırılarak zevcesi yapılmıştır. Gülşeni Ağa’nın ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR AYAZMA HAZIRESI ÇUKADAR AGA

  ÜSKÜDAR AYAZMA HAZIRESI ÇUKADAR AGA

  Çukadar Mustafa Ağa Mezar Taşı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakası Üsküdar Ayazma’da bulunan Sultan III. Mustafa’nın yaptırdığı Ayazma Camii’nin haziresinde bulunan bir mezar taşıdır. Yeniçerilerin giydiği Börk olarak adlandırılan Yeniçeri Başlığı simgelenmiş bir mezar taşıdır. Bu mezar taşı çok özeldir. Bu tür taşlardan İstanbul mezarlıklarında çok az vardır. Börk keçeden yapılan bir başlıktır. Osmanlı’da heykel sanatı olmamasına rağmen bu börk muhteşem ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR HAZIRESI SINAN PASA MEZARI

  ÜSKÜDAR HAZIRESI SINAN PASA MEZARI

  Kaptanıderya Sinan Paşa Mezar Taşı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar İskele meydanındaki, Mihrimah Sultan Haziresinde bulunmaktadır. Sinan Paşa Sadrazam Rüstem Paşa’nın kardeşidir. Enderun’da yetişmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kaptan-ı Deryalık yapmıştır. Sinan Paşa İstanbul Beşiktaş’ta kendi adına bir cami yaptırmıştır. Kendi yaptırdığı cami bitmeden vefat ettiği için Üsküdar’daki Mihrimah Sultan haziresine gömülmüştür. Mezar, 16.yüzyıl taş işçiğinin şaheser bir örneğidir. Mezar, ...

  Devamı